א 2427/09 די.וי.אי הפקות - שותפות נ' קנד ולרי ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ראשל"צ, השופטת ד"ר איריס סורוקר): הנתבעים העתיקו ופרסמו ללא רשות צילומי חתונות שצולמו על-ידי צלמי התובעת ועוצבו לאלבומים על-ידי צד ג', בעת שהתמחתה אצל התובעת. צד ג' הציגה לנתבע 1 את התמונות, באמצעות דיסק און-קי, במהלך ראיון עבודה והן הועתקו על-ידו למחשבו והוצגו באתר האינטרנט המסחרי של הנתבעת 2. נפסק - ה"יצירות" נשוא התביעה הן סדרת תמונות משלוש חתונות, שעוצבו על-ידי צד ג' לאלבומים. התמונות הן בבעלות המזמין והתביעה מושתתת על הזכות בעיצובי התמונות, להבדיל מהצילומים. עיצובי התמונות נעשו על-ידי צד ג' במסגרת עבודתה אצל התובעת, לכן הזכויות בעיצובים שייכים לתובעת. יש לדחות את טענת הנתבעים לפיה התובעת חסרה את זכות הבעלות ביצירות. בעלותה מתייחסת לזכויות בעיצוב הצילומים. הנתבע ידע שהזכויות בעבודות אינן שייכות לצד ג' ולמצער עצם את עיניו בקשר לכך. הנתבע העתיק את העבודות למחשבו ללא רשות התובעת ובכך הפר את זכויותיה בעיצובי התמונות. הנתבע הוסיף ופרסם את התמונות באתר המסחרי של הנתבעת וגם בכך הפר את זכויות התובעת. הגנת תום הלב לא עומדת לנתבעים, שכן הנתבע כשל להוכיח שלא ידע ולא היה עליו לדעת על קיום זכויות לתובעת בעבודות. ראוי לראות בכל 3 התמונות נשוא ההפרה משום "מסכת אחת". מדובר באותה מעצבת, ברצף עבודתה שנמשך על-פני זמן קצר יחסית ובפרסום שנעשה באותו פרק זמן באתר אינטרנט יחיד. גם מידת ההומוגניות של היצירות היא גבוהה. נפסק פיצוי בסך 15,000 ש"ח והוצאות בסך 5,000 ש"ח.