ב"ל 21612-07-10 פלוני נ' המוסד לביטוח לאומי

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, עבודה נצרת, השופט חיים ארמון): התובע עתר להורות על צו איסור פרסום ההליך באתרים משפטיים באינטרנט. לטענתו, חשיפת פרטי התביעה, בו ביקש להכיר בו כנפגע עבודה בשל תנאי העסקתו כעו"ד, עשויה לגרום לו לאי-נעימות בין חבריו למקצוע, להם יש גישה למאגרים המשפטיים. נפסק - ביה"ד יכול לדון בעניינים מסוימים "בדלתיים סגורות", אם ראה צורך בכך לשם השגת מטרות מסויימות, המפורטות בחוק בתי המשפט. המטרות שהתובע מתייחס אליהן בבקשתו אינן מסוג המטרות המפורטות בחוק. גם שהדיון אינו "בדלתיים סגורות", יש סמכות לביה"ד להורות על איסור פרטים שונים, אם יש צורך בכך לשם מניעת "פגיעה חמורה" בפרטיותו של התובע. איסור פרסום הוא חריג לכלל בדבר פומביות הדיון. כלל הפומביות הוא עקרון שלא יסטו ממנו בקלות. בכל פרשנות סבירה של המונח "פגיעה חמורה" בפרטיות, לא ניתן להגיע לכך שפרסום מידע בדבר שעות עבודתו של התובע או המזון שהוא אוכל, הוא בגדר פגיעה חמורה כאמור. הבקשה נדחתה.