ה"ת 35031-04-11 יצחק קסא נ' משטרת ישראל - תחנת כרמיאל

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום עכו, השופטת ג'ני טנוס): בקשה להחזרת תפוס. המבקש טען כי הוא בעל עסק לאספקת שירותי אינטרנט בכרמיאל. ביום 17.3.2011, הגיעו שוטרים לבית העסק ותפסו 8 מחשבים החשודים כמכונות המשמשות למשחקי מזל אסורים וכן סכום כספי. נפסק - ישנו בסיס ראייתי כי בבית העסק התקיימו משחקי מזל אסורים וכי התפוסים שימשו כמכונות לשם עריכת משחקים אלה. שעה שהחקירה טרם נסתיימה, אין קורלציה בין הליך החיפוש להליך התפיסה, הגם שהתפיסה באה בעקבות החיפוש. אף אם יצא ביהמ"ש מנקודת הנחה שהחיפוש נערך שלא כדין (כגון ביצוע חדירה למחשב והפקת פלט מחשב ללא נוכחות עדים), הרי שבשלב זה אין לכך נפקות מעשית על גורל הפריטים שנתפסו. העת המתאימה לדון בכך היא בשלב שמיעת הראיות, לאחר הגשת כתב אישום. המבקש מבסס את בקשתו על הוראות סעיף 32(ב) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)[נוסח משולב], התשכ"ט-1969 ומלין על כך כי המשיבה לא החזירה לידיו את הפריטים, אף שלא פנתה לביהמ"ש לאחר 48 מעת התפיסה בבקשה להתיר לה להמשיך להחזיק בהם. אין לקבל טענה זו. ראשית, המחוקק לא ראה לנכון לכלול את הסייג המופיע בסעיף זה, בקשר למגבלת הזמן, בסעיף 235 לחוק העונשין (סעיף המעניק למשטרה סמכות לתפוס חפצים וכספים ששימשו או הופקו עקב משחקי מזל), עליו נסמכת המשיבה לצורך המשך החזקה בתפוסים. שנית, המבקש לא טען או הוכיח כי בית העסק שלו עונה על הגדרת "מוסד" לפי סעיף 35 לפקודת הראיות. מכאן, שאין לומר כי המחשבים או חלקיהם שנתפסו אצל המבקש, הם כאלה המשמשים מוסד. הבקשה נדחתה.