ה"ת 34859-04-11 אנוך סימון נ' משטרת ישראל - תחנת כרמיאל

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום עכו, השופטת ג'ני טנוס): בקשה להחזרת תפוס. ביום 17.3.2011, הגיעו שוטרים לעסקו של המבקש בכרמיאל (המכונה "קפה אינטרנט") ותפסו 10 כונני מחשב, מפצל רשת וציוד נוסף. נפסק - ישנו בסיס ראייתי כי בבית העסק של המבקש התקיימו משחקי מזל אסורים וכי התפוסים שימשו כמכונות לשם עריכת משחקים אלה. שעה שהחקירה טרם נסתיימה, אין קורלציה בין הליך החיפוש להליך התפיסה, הגם שהתפיסה באה בעקבות החיפוש. אף אם יצא ביהמ"ש מנקודת הנחה שהחיפוש נערך שלא כדין, הרי שבשלב זה אין לכך נפקות מעשית על גורל הפריטים שנתפסו. העת המתאימה לדון בכך היא בשלב שמיעת הראיות, לאחר הגשת כתב אישום. המבקש מבסס את בקשתו על הוראות סעיף 32(ב1) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)[נוסח משולב], התשכ"ט-1969 ומלין על כך כי המשיבה לא החזירה לידיו את הפריטים, אף שחלפו יותר מ-30 ימים מיום תפיסתם. אין לקבל טענה זו. ראשית, המחוקק לא ראה לנכון לכלול את הסייג המופיע בסעיף זה, בקשר למגבלת הזמן, בסעיף 235 לחוק העונשין (סעיף המעניק למשטרה סמכות לתפוס חפצים וכספים ששימשו או הופקו עקב משחקי מזל), עליו נסמכת המשיבה לצורך המשך החזקה בתפוסים. שנית, המשיבה הודיעה כי המשך התפיסה בפריטים נועד כדי להשלים את החקירה ולהגיש חוות דעת. מכאן, שאין תחולה לסעיף 32(ב1) על נסיבות המקרה, באשר לא מתקיים התנאי לפיו "המחשב אינו דרוש לצורך חילוטו או הגשתו כראיה לבית המשפט". הבקשה נדחתה.