ת"ק 13619-08-10 גנדי בלצקי נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות באר-שבע, השופט עמית כהן): התובע טען כי הנתבעת לא שילמה לו את הסכום המגיע לו עקב זכייה בהימור מסוג Winner Match. במועד ביצוע ההימור הופיע באתר הנתבעת יחס הימורים של פי 65 ולתובע שולמה זכייה לפי יחס של פי 6.5. הנתבעת טענה כי במערכת המקוונת שלה הופיע מקדם 6.5 וכי המקדם של 65 שהופיע באתר, היה מוטעה. התובע טען כי הוצג בפניו רק היחס המוטעה. נפסק - תקנה 17(א) של תקנות להסדר ההימורים בספורט (תוכנית הימורים יומיים), התשס"א-2001, קובעת כי "המקדם המופיע בנתוני המערכת המקוונת בעת קבלת ההימור יהא זה אשר יחייב את המועצה ואת המשתתף, ויגבר על כל פרסום אחר". במועד ההימור, המקדם הנכון, כפי שהופיע במערכת המקוונת היה 6.5 ולא כפי שהופיע באתר האינטרנט. התביעה נדחתה.