א 24048/08 מסטרפונט בע"מ ואח' נ' חב' החדשות הישראלית בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ת"א, השופט חגי ברנר): תביעה לפיצוי בטענה להפרת זכויות יוצרים בגופנים מסוג "נרקיס תם" ו"נרקיס חדש", שהתובע 3 הוא בעל הזכויות בהם והתובעים 1-2, הם בעלי רישיון בלעדי לשיווקם. נטען כי הנתבעת שידרה, במהלך מהדורת החדשות בערוץ 2, מספר כתוביות שיש בהן שילוב של שני סוגי הגופנים הנ"ל, כך שנוצר מעין "גופן כלאיים" (שהוכן על-ידי הנתבעת 2). בנוסף, הכינה הנתבעת 2 לנתבעת 1 קובץ מחשב, שאפשר לאנשי החדשות לכתוב טקסטים משתנים שיופיעו על המסך בעת השידור, תוך שילוב בין שני סוגי הגופנים. הנתבעת 2 הייתה בעלת רישיון מהתובעים, אך לא להפקת גופן הכלאיים. נפסק -
  • בהתאם להלכה שנפסקה בעניין נרקיס, ההגנה הראויה על גופנים היא במסגרת זכות יוצרים ולא במסגרת רישומם כמדגם. הגופנים שבמחלוקת עונים על הדרישות המינימאליות לשם הגנתה של זכות יוצרים והם מהווים יצירת אמנות שימושית הראויה להגנה.
  • יש לקבל את טענת הנתבעות לפיה פרימוס (הנתבעת 2) היתה רשאית להפיק את הטקסטים הקבועים ולמכור אותם לחב' החדשות וכי האחרונה היתה רשאית לשדר את הטקסטים במהדורות החדשות, בלא צורך ברישיון נוסף מהתובעים. הרי לשם כך בדיוק רכשה פרימוס מהתובעים את הזכות להשתמש בגופנים. עצם מכירת הרישיון לשימוש בגופנים על-ידי התובעים, נושאת בחובה רישיון משתמע לעשות בהם שימוש לשם חיבור טקסטים ופרסומם.
  • שונים בתכלית הם הדברים בנוגע לשימוש שעשתה חב' החדשות בקובץ המחשב שהכינו עבורה אנשי פרימוס, לצורך כתיבת הטקסטים המשתנים שיופיעו על המסך בעת השידור. חב' החדשות לא רכשה את זכות השימוש בגופנים לצורך כתיבת הטקסטים המשתנים, לא מהתובעים ולא מפרימוס (שאף לא הייתה זכאית למוכרם). בענין הטקסטים המשתנים הופרה זכות היוצרים הכלכלית בגופנים.
  • במחלוקת שבין הנתבעות, גרסת חב' החדשות הגיונית יותר. סביר הרבה יותר להניח שאנשי חב' החדשות הניחו כי מי שמוסר להם קובץ מחשב לצורך כתיבת טקסטים משתנים, הוא בעל רישיון לעשות כן. מסירת הקובץ על-ידי נציגי פרימוס, כמוה כיצירת מצג לפיו אין כל מניעה שחב' החדשות תשתמש בגופנים הכלולים בקובץ.
  • חב' החדשות הפרה בתחילה בתום לב את זכות היוצרים של התובעים, מה שלא מנע ממנה לבצע שלושה משדרים מפרים נוספים, לאחר שהועמדה על כך שמדובר בהפרת זכות יוצרים. תום ליבה אינו שולל את חבותה כלפי התובעים, שכן הגנת מפר תמים נתונה רק למי שלא ידע כי קיימת בכלל זכות יוצרים ביצירה המפרה.
  • גם פרימוס נהגה בתום לב, הגם שבאופן רשלני, משום שלא מתקבל על הדעת כי תבחר להפר במודע את זכויות התובעים, שעה שטרחה ורכשה מהם בתמורה מלאה את זכות השימוש בגופנים. יצירת קובץ המחשב אינה מהווה "שימוש הוגן", שכן יצירת אמצעי טכני שמאפשר להפר זכויות יוצרים אינה יכולה להחשב שימוש הוגן.
  • יש לדחות את טענת התובעים בדבר הפרת זכותו המוסרית של התובע 3, על-ידי יצירת גופן הכלאיים. עסקינן באותיות, שהן אבני בנין של השפה. העובדה שנעשה שימוש בשני סוגי גופן במילה אחת, אינה יכולה להיחשב סילוף, פגימה או שינוי של היצירה.
  • האופן בו חישבו התובעים את הפיצוי הסטטוטורי הוא חסר כל בסיס, הגיון או הצדקה וגובל בחמדנות. מדובר בפיצול מלאכותי של הפרות בודדות שבוצעו ברצף אחד במסגרת ארבעה אירועים נפרדים. כל משדר חדשות שבוצעו במהלכו הפרות של הזכויות בגופנים, מהווה הפרה אחת בלבד. יש גם להפריד בין המשדר הראשון לבין אלו שאחריו. חב' החדשות תשלם לתובעים 70,000 ש"ח (מתוך סכום זה פרימוס תשא ב- 10,000 ש"ח).