ת"ק 54404-08-10 גדי זיגדון נ' משרד עו"ד אליהו מלך ושות' ואח'

(פסק-דין, תביעות קטנות טבריה, השופטת רים נדאף): תביעה כספית בסך 5,000 ש"ח לפי הוראות ס' 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התובע טען כי הנתבעים שלחו לו הודעות מסר קצר לטלפון הנייד, המהוות "דבר פרסומת" בניגוד לחוק. נפסק - מתוכן ההודעה עולה כי מדובר בדרישה לתשלום חוב בטרם נקיטת הליכים משפטיים נגד התובע. ההודעה שנשלחה הינה אישית ומופנית לתובע, שלא הכחיש את דבר החוב. אין תוכן ההודעה מראה על כוונה לעודד רכישת מוצר או שירות כלשהו, או הוצאת כספים לרכישת דבר מה. התובע לא הרים את הנטל להוכיח כי ההודעות ששלחו אליו הנתבעים מהוות "דבר פרסומת" כמשמעותו בחוק. התביעה נדחתה.