החלטת פטור מאישור הסדר כובל: חברה לאכיפת זכויות קניין רוחני בתכנים אודיו-ויזואלים

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, הממונה על הגבלים עסקיים): בקשה למתן פטור לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, להסדר כובל שהצדדים לו הן חברות העוסקות בהפקה, צילום, הפצה ושידור של יצירות אודיו ויזואליות ומחזיקות בזכויות קניין רוחני ביצירות אלו. עניין ההסדר בהקמת חברה שתעסוק באכיפת זכויות קניין רוחני בתכנים אודיו-ויזואלים של הצדדים, נגד אתרים פיראטיים הפוגעים בזכויות אלה בהיקף משמעותי (לרבות איתור וניטור של אתרים פיראטיים באינטרנט, חשיפת מפעילי אתרים פיראטיים באמצעים משפטיים, איסוף ראיות והגשת תביעות נגד אתרים פיראטיים ועוד). נפסק - הכבילות שבהסדר אינן פוגעות פגיעה של ממש בתחרות בשווקים הרלבנטיים. עיקרו של ההסדר אינו אינו בהפחתת התחרות או מניעתה ואין בהסדר כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

עדכון: החלטת הפטור תוקנה ביום 29.7.2012.

עדכון: ביום 11.5.2014 נידונה והוכרעה בקשה נוספת למתן פטור לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, לאור פקיעתה הקרב של החלטת הפטור לעיל שמסגרתה אושרה הקמתה ופעילותה של חברת זיר"ה, העוסקת באכיפת זכויות הקניין הרוחני של הצדדים להסדר. נמצא כי ההסדר ביחס לשיתוף הפעולה ביחס לזיר"ה ראוי לפטור, בכפוף לתנאים המפורטים בהחלטת הפטור.