א 1165/07 דפוס שלומי גרפיקס ואח' נ' ספקטרום דפוס ו/או קשת הפקות ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי חיפה, השופט גדעון גינת): הנתבעת 2 פרסמה באתר האינטרנט של הנתבע 3 יצירות גרפיות, שהיו בבעלות שותפות עם התובעת – וזאת לאחר פירוק השותפות ולמרות הסכם שהעביר את הזכויות בנכסי השותפות לתובעת. נפסק –
  • זכות היוצרים כוללת את הזכות הבלעדית להציג יצירות באינטרנט ולהרשות לאחרים לעשות זאת.
  • שותף בשותפות הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה שיצר במסגרת שותפותו.
  • במסגרת הסכם השותפות במקרה דנן אין התייחסות פרטנית לנכסים מסוג זכויות יוצרים אולם עולה ממנו כוונה משתמעת לשיתוף בכל הפעילות העסקית ולכן גם לזכויות היוצרים שיצמחו ממנה.
  • הבעלות ביצירות שנוצרו במהלך השותפות היו משותפות לתובעת ולנתבעת וחלקה של כל אחת בזכויות היה 50%.
  • הזכות המוסרית אינה מתיישבת עם אופיו של גוף שהוא חבר בני אדם ולכן היא שייכת ליוצר ולא לשותפות.
  • כוונת הצדדים בהסכם פירוק השותפות היתה להעביר את הנכסים הדרושים לתפעול העסק לידי התובעת. ההסכם שותק לגבי זכויות היוצרים ואינו משנה את הבעלות כפי שהיתה ערב הפירוק, קרי הזכויות הכלכליות ביצירות משותפות לתובעת ולנתבעת ואילו הזכות המוסרית שייכת למי מהשותפות שיצרה או היתה שותפה ליצירה.
  • הצגת חלק מהיצירות באינטרנט כדוגמה לעבודות שהעסק של הנתבעת מספק, בלא ציון שמה של השותפה השניה (התובעת), מפר את הזכות המוסרית ביצירות.
  • הבעלות המשותפת בזכות יוצרים תבורר על פי חוק המיטלטלין, המפנה לחוק המקרקעין.
  • התנגדותה של אחת השותפות לשימוש שעושה האחרת ביצירות אינה סבירה, שכן היא-עצמה עושה בהן אותו שימוש בדיוק – כך, למעט השימוש בתמונות ילדיה של התובעת 2 מהטעם שהשימוש כרוך בפירסום התמונה באינטרנט.