ה"ת 19907-01-11 ארקדי גליקסברג נ' מדינת ישראל

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום קריות, השופטת טל תדמור-זמיר): בקשה להחזרת תפוסים (10 מארזי מחשב ושלט בקרה) שנתפסו על-ידי המשטרה בעסקו של המבקש. חוות דעת מלמדת כי המחשבים שימשו כעמדות "קזינו מולטי גיים", שפעלו באמצעות כרטיס אלקטרוני ותוכנה ייחודית וכן כי המחשבים נתפסו בעבר על-ידי המשטרה והושבו לבעליהם. נפסק - התפוסים נתפסו באמצעות צו חיפוש ולכן על התפיסה חלות הוראות ס' 23-24 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)[נוסח חדש], התשכ"ט-1969, שאינן מציבות את התנאי כי השוטר יגבש "יסוד סביר להניח" כי התפוסים שימשו לניהול משחקים אסורים, כנדרש בסעיף 235 לחוק העונשין ודי לצורך ביצועו בהחלטת שופט. טענת המבקש כי מדובר במחשבים אשר טיבם וטבעם כי לא יכולה להתבצע באמצעותם עבירה פלילית של משחקים אסורים, אינה עולה בקנה אחד עם חומר החקירה והמציאות בשטח, בה מכונות מזל "הפשילו את מדיהן המכניים ולבשו כסות דיגיטלית "כשרה" לכאורה בדמות מחשב". החיפוש בוצע שלא בנוכחות 2 עדים שאינם שוטרים וזאת בניגוד לצו ביהמ"ש. בנוסף, המשיבה לא הגישה בקשה למתן צו לחדירה למחשב והפקת פלט ולמרות זאת חדרה למחשב, כאשר גם החדירה בוצעה ללא נוכחות 2 עדים. החיפוש והחדירה למחשב בוצעו שלא כדין ונשאלת השאלה מה דין התפוסים שנתפסו באותו חיפוש פגום? ההליך מצוי בשלב מקדמי ואין זו השעה להורות על החזרת המוצגים לידי המבקש מהטעם של פגם בחיפוש. מחשבים ששימשו לצורך משחקי מזל, או אף למתן שירותי אינטרנט, אינם יכולים לחסות בצל הוראת ס' 32(ב) לפסד"פ, שכן הם אינם אוצרים מידע הדרוש לניהולו של העסק. לכן, אין דרישה להארכת הצו בחלוף 48 שעות ממועד תפיסת התפוסים. המחשבים מוחזקים כשהם מושלכים מחוץ לתחנת המשטרה, תחת כיפת השמיים ובניגוד לחובת המשטרה לשמור על הרכוש ולהיזהר כי לא יינזק. התפוסים יושבו למבקש לאחר מחיקת כל תוכנה שיש בה כדי לשמש למשחקים אסורים, כולל פרמוט המחשבים למטרה זו.