ת"צ 4091/10 אמל ג'ראיסי נ' גוגל ישראל בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי י-ם, השופט יצחק ענבר): בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד גוגל ישראל ו- Google Inc, בטענה לפגיעה בפרטיות משתמשי שירות הדוא"ל Gmail, עם השקת הרשת החברתית Google Buzz. המבקשת טענה כי השירות חשף באופן אוטומטי את רשימת אנשי הקשר של משתמשי Gmail, באופן שפגע בפרטיותם. במסגרת ההליך הוגשה בקשה לסילוק על הסף של בקשת האישור וכן למתן היתר המצאה של התובענה ל- Google Inc, שמקום מושבה בארה"ב. נפסק -
  • ביחס לסילוקה על הסף של הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, המבקשת הודיעה כי התברר לה כי גוגל ישראל אינה קשורה להליך מושא התובענה. לפיכך, עתרה למחיקתה מההליך העיקרי. נוכח הסכמת הצדדים, נדחית בקשת האישור. המבקשת תשלם לגוגל ישראל הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ש"ח.
  • דין הבקשה למתן היתר להמצאת התובענה אל מחוץ לתחום להידחות. הבקשה מבוססת על הטענה כי Google Inc הפרה את התחייבותה, במסגרת הצהרת הפרטיות, לשמור על פרטיות הגולשים ולפיכך מתקיימות עילות ההמצאה הקבועות בתקנה 500(4)(א), 500(5) ו-500(6) לתקנות סדר הדין האזרחי. דא עקא, המבקשת לא צרפה לבקשתה את חוזה ההתחייבות מושא התובענה. בכך, נשמט הבסיס לבקשה למתן היתר המצאה המתבססת על קיומו של חוזה.
  • משנטען בתובענה כי כעבור מספר ימים תוקנה התקלה, נשמט הבסיס לעילת ההמצאה שעניינה תובענה לאכיפת חוזה וכן ביחס לעילה שעניינה תובענה למתן צו והוראות ל- Google לחדול ממעשיה וליתן פתרון לתקלה. אין בקומץ כתבות שפורסמו באתר "כלכליסט", ביחס לפעילות Google, כדי לעמוד בנטל הנדרש כדי להוכיח כי בידי המבקשת "תביעה הראויה לטיעון". נוכח דלות הבקשה לאישור התובענה כייצוגית והפגמים המהותיים שנפלו בה, אין מקום למתן היתר המצאה לחו"ל ודין הבקשה להידחות גם ביחס ל- Google Inc.