ת"ק 11351-09-10 רונן לביא נ' גיא כהן ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, השופטת לימור ביבי-ממן): תביעה לפיצוי לפי הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ("חוק הספאם"). עניין התביעה במסרים פרסומיים שנשלחו לתובע על-ידי הנתבעת, מפעילת האתר "חבר'ה", אליו נרשם התובע בשנת 2004. נפסק - אישור תקנון האתר על-ידי התובע, יש בו כדי להוות הסכמה לקבלת דברי דואר לפי חוק הספאם. יש לדחות את טענת התובע לפיה עם שינוי הבעלות באתר, היה על הנתבעת לקבל את הסכמתו המחודשת. כמו כן, יש לדחות את הטענה לפיה תיקון סעיף התקנון, העוסק בהסכמה למשלוח דברי פרסום, חייב את קבלת הסכמתו המחודשת. אין בתיקון הסעיף הרלבנטי משום שינוי מהותי של תוכן הסעיף, אלא הרחבה של הוראות הסעיף הבסיסיות, על-דרך הוספת הוראות החוק הרלוונטיות. משלוח דברי הפרסום לתובע נעשה מכוח הסכמתו. יחד עם זאת, על השולח פרסום מוטלת החובה להסיר את שם הלקוח מרשימת התפוצה, אם נתבקש לעשות כן. הפרוצדורה הנדרשת לשם ההסרה צריכה להיות פשוטה. התנאת הסרת לקוח מרשימת התפוצה בהכנסת סיסמה, אינה עונה על הגדרת הפשטות הקבועה בחוק, בעיקר משום שאת שחזור הסיסמה ניתן ניתן לבצע רק מדף הבית של הנתבעת ולא מהדף אליו מופנה הלקוח להסרת שמו. הפיצוי הראוי בנסיבות המקרה הוא 200 ש"ח לכל הפרה ובסה"כ 1,000 ש"ח בגין 5 ההודעות שנשלחו לתובע.