א 3319/05 עזבון המנוח חסן אלאסטל ז"ל ואח' נ' משרד הבטחון - לשכת היועץ המשפטי

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום נצרת, השופט אחסאן כנעאן): בקשה להתיר את גביית עדותם של עדי התביעה, המתגוררים ברצועת עזה, באמצעות כינוס וידאו (Video Conference), לאור הגבלת כניסתם של תושבי הרצועה לישראל. נפסק - דין הבקשה להתקבל. דרך המלך הינה גביית עדות חיה בין כותלי ביהמ"ש, אך אם הדבר אינו מתאפשר, ניתן להיעזר בתחליפים הטכנולוגיים. על מגיש הבקשה להוכיח כי הפנייה נעשתה בתום-לב, כי יש בידי העדים למסור עדות רלבנטית וכי קיימת סיבה טובה המונעת את בוא העדים. האמצעים הטכנולוגיים לגביית עדות מחוץ לכותלי ביהמ"ש מהווים כלי המאפשר לביהמ"ש להתרשם מהעד באופן ישיר. בנוסף, ניתן לפקח על חקירת העד ולכוונו בזמן אמת. הצדדים ינהלו את החקירות תחת פיקוחו של ביהמ"ש והכוונתו. במקרה דנן, אין ביכולת העדים להגיע לעדות אף אם יחפצו בכך ופנייתם נעשתה בתום-לב. אין לשלול כי העדות עשוייה לסייע למבקשים לפרוש את חומר הראיות שבו הם נאחזים בתביעתם ולהוכיח את טענתם.