ע"א 3543/09 Spiegel - Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG נ' גיל קופטש

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ירושלים, השופט משה סובל): ערעור על החלטת הרשם ר. כרמל [ת"א 3160/09], שדחה את בקשת המערערים, שמקום מושבם בגרמניה, לקבוע כי כתב התביעה לא הומצא להם כדין. כן נקבע כי הפורום הנאות לבירור התביעה מצוי בישראל. המשיב תבע את המבקשים, בעלי השבועון "דר שפיגל", לאחר שלכאורה פרסמו את תמונתו, שעברה עיבוד כך שתוצג כדמותו של היטלר. בסמוך לתמונה, שפורסמה בשבועון וברשת האינטרנט, נכתב "הנאצי הגדול" (פרפרזה לתוכניתו של המשיב "המופע של פיני הגדול"). נפסק - הערעור נדחה ללא צורך בתשובת המשיב. יש הצדקה לראות בכתב המערערת, שהוגדר כ"נציג משרד העורך" בישראל, כמורשה לקבלת כתב התביעה עבור העיתון ומחבר הכתבה. הכתב משמש כידו הארוכה בישראל של עורך השבועון בגרמניה. ביחס לשאלת נאותות הפורום הישראלי, אין לקבל את טענת המערערים כי הזיקה היחידה הקושרת את התובענה לישראל היא זהות התובע. התובענה קשורה לישראל בזיקות ממשיות הנוגעות לעיצומם של דברים. בחינת מרב הזיקות צריך שתתמקד בתמונה ובכיתוב בעברית ולא בתוכן הכתבה בגרמנית. מקור התמונה המעובדת בדמות שגולמה על-ידי המשיב בתכנית טלוויזיה ישראלית. בנוסף, לפי הנטען, התמונה עובדה על-ידי גולש אינטרנט אנונימי והופצה באינטרנט דובר השפה העברית. קיימות אף זיקות מובהקות נוספות לישראל (כגון השפה העברית בה נכתבו המילים הצמודות לתמונה). זיקות התובענה לישראל מונעות את הטיית הכף בצורה מובהקת וברורה לקיום ההתדיינות בגרמניה.