א 64269/07 אלון שטיינברג נ' דן סמבירא

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום תל-אביב, השופטת חנה ינון): התובע עוסק בשיווק כלי בית ומתנות ומפעיל את אתר האינטרנט homedesign.co.il. הנתבע הוא בעל חברה העוסקת במכירת כלי בית ומפעיל את אתר האינטרנט sembira.co.il. התובע טען כי הנתבע פרסם באתר שבבעלותו 39 צילומים שמקורם באתר התובע, המשמשים אותו לשיווק מוצריו, תוך הפרת זכויות יוצרים. נפסק - דין התביעה להידחות. הוכח כי התמונות נשוא התביעה, שפורסמו באתר התובע, הינן פרי יצירתו והוא שצילם אותן. צילום יכול שיהא נושא לזכות יוצרים, שכן הוא בגדר יצירה אומנותית, שהצלם השקיע בו מפרי מחשבתו וכישרונו, מבחינת האובייקט, הרקע, זווית האור והצילום. במקרה דנן, מדובר בצילומי כלי בית שונים, שאינם צילומים בעלי אופי אומנותי, אלא, כאלו שנועדו להציג מוצרים ולפרסם אותם לצרכן. בצילומים אין כל ייחודיות או מקוריות והתובע לא הוכיח כי יש בהם משהו מעבר לצילומי כלי בית אחרים, המתפרסמים באתרים אחרים. תימוכין למסקנה ניתן למצוא ב"דוקטרינת המיזוג", שכן מדובר בצילום כלי בית, שניתן לצלמם במספר מצומצם של זוויות ועל כן, אין צידוק להעניק זכות יוצרים לצלם. הנתבע לא פגע בזכויות התובע ופרסום הצילומים באתרו, ללא ציון קרדיט, שעה שהנתבע לא היה מודע לקיום התובע וזכויותיו בצילומים, נעשה בתום-לב וללא כוונה לפגוע בתובע. אף אם היה מפר הנתבע את זכויות היוצרים של התובע, הרי שיש לפטור אותו מתשלום פיצוי, בהיותו "מפר תמים".