ק"פ 31227-05-10 מנחם לרר נ' רות לרר

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום חדרה, השופט מוחמד מסארווה): קובלנה פלילית פרטית, שעניינה ביחסיהם של בני זוג לשעבר, לאחר שהתגרשו. בפרט, עוסקת הקובלנה בהודעות דוא"ל שנשלחו לקובל, לטענתו, ממחשב הנאשמת. ביהמ"ש הציע שהסמכות המקומית לדון בקובלנה היא לביהמ"ש שבתחומו מתגוררת הנאשמת (שלום כפר-סבא), או שנחשב כמקום ביצוע העבירה, כולה או מקצתה. נפסק - מקום קבלת הדואר האלקטרוני אינו יכול להיחשב כמקום ביצוע העבירה. לא יעלה על הדעת שדוא"ל הנשלח ממקום מסוים ומגיע ליעדו בדוא"ל, בכל תחומי המדינה או מחוצה לה, שמקום קבלת הדוא"ל ייחשב כמקום ביצוע העבירה. השלמת העבירה אינה בהגעתה או בקבלתה על-ידי הנמען הספציפי, אלא בעצם כתיבתה ופרסומה בדוא"ל ובאינטרנט. בהסכמת הצדדים, הורה ביהמ"ש על העברת הקובלנה לביהמ"ש השלום בכפר-סבא.