א 3560/09 אבי ראובני ואח' נ' מפה - מיפוי והוצאה לאור בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ירושלים, השופט צבי זילברטל): התובעים השתתפו בסדרת מסעות המכונה "מעגל הדרך". את הצילומים שצילמו במהלך הטיולים, טענו התובעים לאתר שיתוף התמונות Flickr, תחת רישיון Creative Commons, המתיר להשתמש בהם למטרות שאינן מסחריות, תוך מתן קרדיט ליוצרים ואוסר ליצור מהם יצירה נגזרת. התובעים טענו כי הנתבעת הפרה את זכויותיהם ב-15 צילומים, שעה שכללה אותם בספר שהוציאה לאור בשם "100% טבעי לגוף ולנפש", ללא רשותם ומבלי להעניק להם קרדיט. אחד מהצילומים אף התפרסם באתר "מפה" באינטרנט. נפסק -
  • אין מחלוקת בדבר זכויות היוצרים של התובעים בצילומים והפרת זכויות אלה על-ידי הנתבעת, עם פרסום התצלומים בספר ומבלי שהנתבעת פנתה לתובעים וקיבלה את אישורם לעשות כן. השאלה במרכז הדיון היא סכום הפיצוי אותו יש לפסוק לתובעים. הצדדים חלוקים ביחס לפרשנות הוראת סעיף 56(ג) לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 ולשאלה האם ההפרות שהתבצעו מהוות "מסכת אחת של מעשים".
  • יש לקבל את עמדת התובעים ולקבוע, כי הפרות של אותה זכות יוצרים ביצירות שונות לא תיחשבנה כהפרה אחת (גם אם כל ההפרות נעשו באירוע אחד או בפרסום אחד), אלא כהפרות אחדות שמספרן הוא כמספר היצירות שהזכויות בהן הופרו. מסקנה זו מתחייבת מהגיון הדברים והתכלית ההרתעתית של הסעיף והחוק. כל אחד מהצילומים הוא בחזקת יצירה מקורית ועצמאית, שחיבורה חייב השקעה של זמן, מאמץ, כשרון ומקוריות. יהא זה מוצדק לקבוע כי כל אחת מהיצירות עומדת בפני עצמה, כך שהפרת הזכויות בה מחייבת הענקת פיצוי נפרד.
  • אין הצדקה להתייחס לצילומים כאל סדרה אחת ולראות בסדרה, להבדיל ממרכיביה, יצירה אחת. כל צילום מתאר אובייקט שונה. הצילומים נעשו בהזדמנויות שונות והעובדה כי כולם מתארים את אותו האירוע, אינה הופכת אותם ליצירה אחת. לא יהיה זה נכון לקבוע כי הפרה של זכויות יוצרים ביצירות שונות, היא שוות ערך, מבחינת מספר ההפרות, להפרת הזכויות ביצירה אחת בלבד.
  • במקרה דנן, הנתבעת הפרה את זכויות היוצרים של התובעים ב-15 יצירות שפורסמו בספר. ביחס לכל אחת מהיצירות האלו הפרה הנתבעת שני סוגי זכויות, שכל אחת מזכה בפיצוי הסטטוטורי הקבוע בסעיף 56 לחוק: זכות היוצרים הכלכלית והזכות המוסרית. יש גם לפסוק לתובע 1 פיצוי עבור הפרת זכויותיו בצילום שפורסם באתר "מפה" באינטרנט.
  • באשר לסכום הפיצוי, סעיף 56(ב) לחוק מתווה את השיקולים שעל ביהמ"ש לבחון בבואו לקבוע את השיעור הראוי. יש להביא לחובת הנתבעת את היותה הוצאת ספרים, שנושא זכויות היוצרים הוא חלק בלתי נפרד מעיסוקה ולפיכך שומה עליה להקפיד הקפדה יתרה על שמירתן. מדובר בפרסום לא מועט של צילומים, כאשר עיקר הפרסום נעשה במסגרת ספר שנמכר למטרות רווח. גם אתר האינטרנט, בו פורסם צילום, משמש את הנתבעת כחברה מסחרית, לשם הפקת רווח.
  • לזכות הנתבעת יש לומר כי פרסום התמונות נעשה כתוצאה מטעות, עקב חוסר הבנה וכי מיהרה להסיר את הספר מהמדפים ואת הצילום מאתר האינטרנט. ביחס לתובעים, הם אינם צלמים מקצועיים המתפרנסים ממכירת צילומים ואלמלא פרסום הספר, לא היו צפויים להפיק רווח כלשהו מהצילומים. הנתבעת תשלם לתובעים סכום של 3,000 ש"ח בגין כל אחת מ-15 ההפרות בספר וכן 2,000 ש"ח בגין הפרת זכויות התובע 1 בצילום שפורסם באינטרנט (סה"כ 47,000 ש"ח). הנתבעת תחזיר לתובעים מחצית מסכום האגרה ששילמו ותישא בשכ"ט עו"ד בסך של 9,000 ש"ח.