א 2432/07 קורל תל בע"מ נ' בנגל נט בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי תל-אביב, השופט אבי זמיר): תביעה שעניינה בהפרת זכויות יוצרים בצילומים של פרויקטים בתחום הנדל"ן. התובעת, מפעילת האתר yad2, טענה כי הנתבעת (המספקת שירותי צילום) העבירה את הצילומים לצדדים שלישיים המתחרים בתובעת, בניגוד למוסכם בין הצדדים. הנתבעת טענה כי זכויות היוצרים בחומרי הגלם שייכות לה וכי לא הפרה את זכויות התובעת. נפסק - היצירות נשוא התביעה הן תמונות סטילס וסרטוני וידאו עבור לקוחות התובעת, המתעדות פרויקטים בתחום הנדל"ן. תמונות וסרטונים אלה הם בגדר "יצירה אמנותית", המוגנת בזכויות יוצרים. צילום הבניינים מציג אותם באופן מסוים, הדורש יצירתיות והשקעה ולכן הוא בגדר יצירה מוגנת. אין מחלוקת כי הנתבעת הפיצה את התצלומים והסרטונים לאתרים מתחרים וכי אלו היו דומים לתצלומים והסרטונים שצולמו עבור התובעת והופיעו באתר האינטרנט שלה. העובדה שהנתבעת נשכרה להכין מאות תצלומים וסרטונים, אינה מעידה על מספר ההפרות שבוצעו בפועל, כטענת התובעת. גם אם הופרו לכאורה זכויות התובעת, הרי שלא ברור מה היקף ההפרה ולא הובאו נתונים מספקים לכך מצד התובעת. נותר להניח כי מדובר בארבע הפרות, בהתאם לראיות שהציגה התובעת.

יש לקבוע האם מלכתחילה, זכויות היוצרים בתמונות ובצילומים היו בבעלות התובעת. ככל שהתשובה לשאלה זו חיובית, הרי שממילא בוצעה הפרה, ולהיפך. לפי נוסח ס' 5(1) לחוק זכות יוצרים, 1911, מוקנות זכויות היוצרים לתובעת, בהיותה מזמינת הצילומים, אלא אם יתברר כי כוונת הצדדים במועד עריכת ההסכם הייתה אחרת. לאור הוראות ההסכם בין הצדדים, סבור ביהמ"ש כי לא התקיים החריג המעוגן בסעיף 5(1)(א) לחוק, בדבר קיומה של הסכמה בין הצדדים, המעידה על כך שהנתבעת היא בעלת זכויות היוצרים בצילומים, למרות שאינה מזמינת הצילום. לפיכך, מכיוון שמדובר בתצלומים מוזמנים, הרי שהתובעת-המזמינה היא בעלת הזכויות בהם. במסגרת חוזה ההתקשרות וההתחייבות לשמירה על סודיות, הודגשו הנפקויות המעשיות הנובעות מזכויות התובעת בצילומים. לתובעת בלעדיות עסקית, כמפרסמת הצילומים, למנוע את העברת הצילומים לאתרי אינטרנט המתחרים בה. הנתבעת תשלם לתובעת את הפיצוי המוסכם, בסך 40,000 ש"ח, המעוגן בנספח ההתחייבות לשמירה על סודיות. בנוסף, תשלם הנתבעת לתובעת פיצוי סטטוטורי מכח הוראות ס' 3א לפקודת זכות יוצרים, 1924, בסך כולל של 60,000 ש"ח.