א 3246/09 איסכור צינורות ופרופילים בע"מ נ' Eclips Magnetics ltd

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי באר-שבע, השופט שלמה פרידלנדר): בקשת הנתבעת לביטול היתר המצאה מחוץ לתחום. נפסק - בעידן התקשורת האלקטרונית, אין חשיבות רבה לניתוח הטכני של מקום כריתת החוזה. השתתת הקביעה בדבר הסמכות הבינלאומית של התחקות אחר מושבו של הצד שעשה את הקיבול האחרון, בטלפון או בדוא"ל, כדי לקבוע את מקום כריתת החוזה, היא בגדר פורמליזם משפטי עקר. מקום הכריתה של החוזה, במובן הטכני של מקום מושבו של הצד שהיה הנמען של הודעת הקיבול של הנוסח הסופי של ההצעה, אינו עובדה חשובה ומהותית שראוי להשתית עליה את הסמכות הבינלאומית לדון בחוזה. נקבע כי אנגליה היא בעלת הסמכות הבינלאומית לדון בתביעה.