ה"פ 11022-03-09 ג'וב מאסטר בע"מ ואח' נ' אול יו ניד בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי מרכז, השופט אברהם יעקב): המבקשות הן מפעילות האתרים "JobMaster" ו"דרושים", הכוללים מאגר מידע אודות הצעות עבודה. המשיבה היא מפעילת האתר "Alljobs", המהווה אף הוא מאגר הצעות עבודה. ביהמ"ש התבקש ליתן צו, האוסר על המשיבה להציג את שירותיה ככאלו המתיימרים לכלול את כל הצעות העבודה המתפרסמות בעברית באמצעי התקשורת בישראל. בנוסף, התבקש צו האוסר על המשיבה להעתיק מידע מהאתר "JobMaster" ולקבוע כי המשיבה הפרה את תנאי השימוש באתר. נפסק -
  • יש לבחון האם בפרסומיה של המשיבה יש משום הטעיית הצרכן או הצגת מצג כוזב. ככל שמבוקש מביהמ"ש סעד של ציווי, שעניינו הפסקת הפעילות העלולה להטעות צרכן, ניתן להסתפק בקיומה של הטעייה פוטנציאלית בלבד ואין צורך בהוכחת הטעיה בפועל.
  • הסיסמא העיקרית בה משתמשת המשיבה היא "Alljobs - כל המשרות בישראל". אין חולק כי אתר המשיבה אינו מכיל את כל מודעות הדרושים המפורסמות בישראל. עם זאת, השימוש שעושה המשיבה במונח "כל" בפרסומיה, אינו מהווה מצג כוזב או כזה העלול להטעות צרכן. מאגרי מידע רבים עושים שימוש במונח "כל" בפרסומיהם, למרות שברור לכל בר-דעת כי הם אינם מכילים את כל המידע הקיים בתחום. במבחני "הצרכן הסביר", ברור כי בשימוש במונח "כל" בהקשרים אלו אין הכוונה למונח כפשוטו, אלא להיותו של אותו מאגר מידע מלא ומקיף.
  • מדובר במצגים שהם חלק מפרסומת, שאינה צריכה בהכרח להכיל את כל המידע הרלבנטי למוצר. יש לבחון האם המידע המפורסם הוא נכון ביסודו והאם יתר הנתונים גלויים בפני הצרכן או ניתנים לגילוי באופן פשוט ונח. המשיבה מפרטת במספר מקומות באתר, לרבות בשני תקנונים, מהן אותן מודעות שהיא אוספת. המשיבה אינה מסתירה מציבור הצרכנים את המידע אודות מהות המוצר אותו היא מספקת, לרבות הסייגים לו ומידע זה גלוי ונגיש לכל גולש המעוניין לרכוש את המוצר שמספקת המשיבה.
  • המשיבה פועלת בתום-לב, מתוך אידיאולוגיה כנה והיא עושה מאמץ אמיתי לקבץ את כל מודעות הדרושים המפורסמות בישראל באתר האינטרנט שלה, כנטען בפרסומיה. קיומם של סייגים כאלו ואחרים אינו פוגע בנכונות הכלל וסייגים אלה גלויים לצרכן. אין בפרסומי המשיבה משום הצגת מצג כוזב או פרסום העלול להטעות צרכן.
  • בכניסה לאתר המבקשת מתבקש הגולש לאשר כי קרא והינו מסכים לתנאי השימוש באתר, בו נאמר כי המידע המפורסם באתר הינו רכושו הבלעדי של המבקשת וכי אין לעשות שימוש במידע, שלא לצורך אישי של חיפוש עבודה. לטענת המבקשת, בהעתקת מודעות הדרושים הפרה המשיבה את תנאי השימוש באתר.
  • המודעות שמפרסמת המבקשת כוללות נתונים ועובדות הנמסרים לה על-ידי המעסיקים לצורך פרסום. במודעות הללו אין כל מידה של יצירותיות. המידע הכלול במודעות הללו אינו מוגן מכח דיני זכויות יוצרים והוא אף מוחרג מהם באופן מפורש. האם מקום בו דיני זכויות היוצרים שוללים במפורש הגנה על מידע מסוג עובדות ונתונים, רשאית המבקשת להגביל את השימוש במידע מכוח הסכם או מכוח דיני עשיית עושר. התשובה לכך שלילית.
  • דיני זכויות יוצרים מבקשים לאזן בין התמריץ לעידוד היצירה לבין זכות הציבור לעשות שימוש ביצירות לשם קידום התרבות והידע. קביעה מפורשת כי מידע מסוג מסוים מוחרג מתחולתו של החוק, משמעה כי יש להעדיף את אינטרס הציבור לעשות שימוש באותו מידע ללא מגבלה, על פני אינטרסים אחרים. הטלת מגבלה על שימוש לגיטימי במידע השייך לכלל, באמצעות חוזה אחיד, אינה יכולה לעמוד. התובענות נדחו. המבקשות תשאנה בהוצאות המבקשת בסך של 200,000 ש"ח.