ה"ת 25875-11-10 נתן יוסופוב נ' מדינת ישראל

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום קריות, השופטת טל תדמור-זמיר): בקשה להחזרת תפוסים שנתפסו ב"קפה אינטרנט" השייך למבקש, לרבות מארזי מחשב וציוד מחשוב נוסף. נפסק - סעיף 235(א) לחוק העונשין מתיר לשוטר לתפוס כל דבר ששימש לארגון או עריכת הימורים אסורים, בתנאי שהיה לו יסוד סבר להניח כי כך נעשה. הסעיף מתייחס לתפיסת חפצים שלא במסגרת צו חיפוש. במקרה דנן, התפיסה נעשתה לפי צו שופט ולכן תנאי סעיף 235 אינם חלים. לטענת המבקש, לא בוצע צו החיפוש בנוכחות 2 עדים שאינם שוטרים. עיון בחומר החקירה אינו מעלה תשובה לשאלה האם מלאו השוטרים אחר חובה זאת, שהפסיקה קבעה כי היא אינה סתמית קיימת וחובה לקיימה. נושא זה מחייב הכרעה שיפוטית לאחר שמיעת הראיות ובמסגרת התיק העיקרי. אין זו השעה להורות על החזרת המוצגים לידי המבקש מהטעם של פגם בחיפוש. עוד טוען המבקש לאי-חוקיות בהחזקת המחשבים, לאור הוראות סעיף 32(ב) לפקודת סדר הדין הפלילי. המבקש מנהל עסק ולפיכך חלות הוראות סעיף 32(ב) על תפיסת המחשבים בבית העסק שלו. משמדובר במחשב, היה על המשטרה לפנות לביהמ"ש בחלוף 48 שעות ממועד תפיסת המחשבים, בבקשה להארכת המועד להחזקתם. במשך למעלה מחודש ימים, לא עשתה כן המשטרה. המסקנה היא שהמשטרה מחזיקה במחשבים שלא בסמכות ושלא כדין. המשיבה תחזיר לידי המבקש את מארזי המחשב, לאחר מחיקת כל תוכנה שיש בה כדי לשמש למשחקים אסורים, כולל פרמוט המחשבים למטרה זו. בקר המחשבים יישאר בידי המשיבה.