עת"מ 35364-04-10 גלית גרימברג, עו"ד נ' עיריית פתח תקווה

(פסק-דין, מחוזי מרכז, השופט אילן ש' שילה): עתירה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע. המידע המבוקש הוא רשימת תאגידים המחזיקים נכסים בשטח של מעל 100 מ"ר, בתחום שיפוטה של המשיבה, המסווגים כמחסנים לצרכי ארנונה. העירייה הודיעה כי המידע המבוקש אינו מצוי במחשביה, כפי שהוא וכי לא ניתן להפיק את המידע "בלחיצת כפתור". נפסק - אמנם העירייה טוענת כי החוק אינו חל על המידע המבוקש, שכן זה אינו נמצא ברשותה, אך צודקת העותרת כי כל הנתונים של המידע נמצאים במאגרי המידע הממוחשבים של העירייה והפילוח המבוקש עניינו במיון הנתונים בלבד. טוענת העירייה כי עיבוד הנתונים מצריך "הקצאת משאבים בלתי סבירה". במקרה זה, אין צורך בעיבוד ובמחקר וכל שנדרש הוא שליפת נתונים ומיונם. כאשר מערכות מחשוב המכילות מאגרי מידע נמצאות בתשתית פעילותו של כל ארגון, אין בדרך כלל יסוד לטענה שהמערכות אינן מסוגלות להשיב לשאילתה המבקשת לקבל את הנתונים הקיימים בהן, בחתך כזה או אחר, או כי הדבר מצריך השקעה בלתי סבירה של משאבים. ראוי לרשות דוגמת המשיבה שמערכותיה יהיו מסוגלות להשיב לשאילתה פשוטה ב"לחיצת כפתור". אם המצאת המידע המבוקש מצריכה עיבוד באמצעות העברת הנתונים לתוכנה אחרת שתמיין אותם, עדיין אין בכך משום הכבדה יתרה.