ת"ק 5621-10-09 עופר קוך נ' גלובל נטוורקס אי.סי.אי בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, השופטת לימור ביבי-ממן): תביעה לפיצוי לפי הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים). התובע טען כי הנתבעת שלחה לו מסרים פרסומיים, בניגוד לרצונו ואף לאחר הגשת התביעה. לטענתו, ההודעות כללו אפשרות למשלוח הודעת סירוב, אך זו הייתה מוגנת בסיסמה. הנתבעת טענה כי משלוח ההודעות נעשה מכוח הסכמת התובע, כאשר הצטרף לאתר "חבר'ה" ואישר את תקנון האתר. נפסק - עת נרשם התובע לאתר, הוא בהכרח אישר את תקנון האתר והסכים למשלוח הודעות פרסום לדואר האלקטרוני שלו. היה על הנתבעת לראות בכתב התביעה משום הודעת סירוב ולהפסיק לשלוח לתובע הודעות. משלוח 3 הודעות לאחר כתב התביעה אינו כדין. גם אם ביקשה הנתבעת להתנות את משלוח הודעת הסירוב בסיסמה, היה עליה לפחות להפנות מתוך מיקום זה (הדף בו נשלחת הודעת הסירוב) אפשרות לשיחזור הסיסמה ולא די בכך שהאפשרות מופיעה בדף הבית של האתר. משלא עשתה כן, לא הציגה הנתבעת דרך פשוטה וסבירה בנסיבות העניין, כדרישת החוק. גם התנהלות התובע בעניין זה אינה נקייה מביקורת, שכן יכל, תחת הגשת התביעה, לפנות תחילה בכתב אל הנתבעת ולדרוש את הפסקת משלוח ההודעות. בעניין שיעור הפיצוי, יש להפריד בין 3 ההודעות שנשלחו לאחר הגשת התביעה, שהפיצוי בגין כל הודעה יעמוד על 500 ש"ח, לבין 16 ההודעות שנשלחו טרם הגשת התביעה, שהפיצוי בגין כל הודעה יעמוד על 100 ש"ח. הנתבעת תשלם לתובע 3,100 ש"ח.