החלטת פטור מאישור הסדר כובל: וואלה! תקשורת בע"מ וספקי תוכן

(החלטה, מ"מ הממונה על הגבלים עסקיים): בקשה לפי ס' 14 לחוק ההגבלים העסקיים, למתן פטור מן החובה לקבל את אישור ביה"ד להגבלים עסקיים להסדרים בין וואלה ומספר ספקי תוכן. עניין ההסדרים בהתחייבות לבלעדיות ואי-תחרות בהסכמים בין וואלה וספקי התוכן, שתכליתה מתן זכויות שימוש בלעדיות בתכנים באתר וואלה. נפסק - ההסדרים ראויים לפטור. הכבילות שבהסדרים אינן פוגעות פגיעה של ממש בתחרות בשווקים המושפעים מן ההסדר, כי עיקרם אינו בהפחתת התחרות או במניעתה וכי אין בהם כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרם. התחייבויות ספקי התוכן להימנע מלהעביר את התכנים לאתרים אחרים, זולת אתר וואלה, אינן פוגעות פגיעה של ממש בתחרות בין אתרי האינטרנט. קיימים גורמים רבים נוספים המספקים תכני וידאו לשידור באינטרנט ומעלים גם הם תכנים לשידור ברשת האינטרנט באופן עצמאי, או באתרים אחרים. ישנם גם אתרים בינלאומיים המאפשרים צפייה בתכני וידאו ברשת. גריעת תכני הוידאו של ספקי התוכן מאתרי אינטרנט אחרים, אינה פוגעת פגיעה של ממש בתחרות בין אתרי האינטרנט.