א 14303/08 רבקה פלח נ' שירותי בריאות כללית ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום ת"א, השופטת אביגיל כהן): בקשה לפי ס' 6 לפק' ביזיון בית המשפט. בבש"א 152863/08, נדחתה בקשת המבקשת לחשיפת פרטי גולשת אנונימית (פלונית), שהתבטאה לכאורה בגנותה והחנות שבניהולה בפורומים בניהול המשיבות. המחוזי בת"א קיבל את ערעור המבקשת והורה למשיבות למסור לה את הפרטים המזהים שבידיהן [ע"א 1806/09]. המשיבה 1 הודיעה תחילה כי לא ניתן לשחזר את כתובת ה-IP של פלונית, אך לאחר הגשת הבקשה המציאה למבקשת את הכתובת ומסרה כי אין בידה פרטים נוספים. המשיבה 2 הודיעה כי הפרטים כבר אינם מצויים ברשותה. נפסק - מטרת הליכי ביזיון ביהמ"ש היא הרתעתית גרידא, על-מנת לגרום לממרה לבצע את הציווי שנקבע בהחלטות שיפוטיות. אין בהליך כדי לבוא חשבון עם המפר בגין הפרה שהינה נחלת העבר, אלא להרתיעו מהמשכה של הפרה עתידית. במקרה דנן, אין מדובר בהפרה צופה פני עתיד וטיעוני המבקשת מתמקדים בהתנהגות המשיבות בעבר. המשיבה 1 הבהירה מדוע אין אפשרות למסור פרטים נוספים (פלונית לא מסרה כאלו), מעבר לכתובת ה-IP שנמסרה בפועל, לפיכך אין מקום להפעיל נגד המשיבה 1 הליכי ביזיון ביהמ"ש כדי לאכוף את פסה"ד. המשיבה 2 לא התנגדה, עקרונית ומשפטית, לחשיפת כתובת ה-IP ואף הודיעה לביהמ"ש כי תשמור כתובת זו. אלא שבפועל, ציינה המשיבה 2 כי נעשה ניסיון ממושך ומעמיק לשחזר את הכתובת המבוקשת, אך ללא הצלחה. בנסיבות אלו, קיום הצו על-ידי המשיבה הוא בלתי אפשרי, פיזית או ממשית ואין אפשרות להפעיל את הסנקציה המבוקשת. הבקשה נדחתה.