א 48319/08 דניאל רחמים נ' אדם טל

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ת"א, השופטת שושנה אלמגור): התובע הוא מפעיל אתר האינטרנט "משלוחה", המאפשר הזמנת אוכל מהמסעדות הרשומות באתר. הנתבע הוא מפעיל אתר האינטרנט "פיצה-נט", המתמחה במשלוחי פיצה באמצעות הרשת. התובע טען כי הגה שיטה עסקית, לתגמול אתרים שהפנו גולשים לעמודים המוקדשים למסעדות באתר. בעלי הדין חתמו חוזה לשיתוף פעולה, לרבות ביחס לשיטה העסקית. כשבועיים לאחר כריתת החוזה, הודיע הנתבע לתובע על סיומו. הנתבע התקשר עם האתר המתחרה "משלוחים", בהסכם שיתוף פעולה דומה. נפסק - הנתבע הפר את החובה המוטלת עליו לנהוג בתום לב בקיום החוזה, כאשר ימים ספורים לאחר שכרת חוזה עם התובע, חזר בו והתקשר עם האתר המתחרה בהסכם לשיתוף פעולה, באמצעות אותה השיטה שהציע לו התובע. הנתבע, בהעבירו מידע על שיתוף הפעולה עם התובע לאתר המתחרה, הפר את חובת הסודיות החוזית כלפיו. התובע טען כי השיטה העסקית מהווה סוד מסחרי, אותו גזל הנתבע. מנגד, טען הנתבע כי השיטה מוכרת שנים והיא מצויה בנחלת הכלל. הרעיון של תשלום תגמול לאתר המפנה את הגולשים תמורת כל שיחת טלפון היה מוכר זה מזמן. השיטה פורסמה ברבים עוד בטרם נכרת החוזה ומכל מקום הייתה ניתנת לגילוי בנקל. לפיכך, לא התקיימו התנאים בחוק לקיומו של סוד מסחרי. בהתחשב בעובדה כי התובע שילם למתכנת על-מנת להוציא את שיתוף הפעולה עם הנתבע אל הפועל, ישלם הנתבע לתובע סך של 10,000 ש"ח על דרך האומדנה וכן שכ"ט עו"ד בסך 3,000 ש"ח.