ת"ק 18844-05-10 אפרת גומא נ' איניגו יזמות בע"מ

(פסק-דין בהעדר הגנה, תביעות קטנות נתניה, השופט הרווי גרובס): תביעה לפיצוי בסך 15,000 ש"ח לפי הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים). התובעת טענה כי הנתבעת שלחה אליה מספר רב של מסרונים, בניגוד לרצונה, אף שדרשה ממנה לחדול מכך. נפסק - יש לקבל את התביעה באופן חלקי. מדובר בהפרת הוראה סטטוטורית וביהמ"ש אינו מזלזל בחשיבות התביעה, אך עליו לאזן בין הפרת החוק מחד ומידת ההטרדה שסבלה התובעת מאידך. הנתבעת תשלם לתובעת 3,500 ש"ח ו- 350 ש"ח הוצאות משפט.

עדכון: פסק-הדין בוטל לבקשת הנתבעת. ביום 23.8.2011 ניתן פסק-דין נוסף לחובת הנתבעת.