ת"א 33168-10-10 נט-רויאל מערכות אינטרנט בע"מ ואח' נ' חנה קורן מכון לגרפולוגיה בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי חיפה, השופטת תמר שרון נתנאל): בקשה לסילוק על הסף מחמת חוסר סמכות מקומית. בתביעה נטען כי באתר המבקשים מופיעים קטעים ממאמרים שכתבה המשיבה, תוך הפרת זכויותיה. המבקשים טענו כי המעשים המיוחסים להם נעשו במשרדיהם ולכן נעדר ביהמ"ש סמכות מקומית. המשיבות טענו כי הסמכות המקומית לדון בתביעות בגין עוולות באינטרנט קנויה לכל בית משפט בארץ. נפסק - למרות משך הזמן הארוך בו פועלת רשת האינטרנט והמספר הרב של התביעות שעניינן פרסומים ברשת, טרם נקבעה סמכות מקומית בנוגע לתביעות מסוג זה. הסמכות המקומית תקבע לפי תקנה 3(א)(5) לתקנות סדר הדין האזרחי, שעניינה ב"מקום המעשה או המחדל" נשוא התביעה. הפסיקה אימצה את העמדה כי האינטרנט הינו "חסר מקום". הגישה כיום היא כי לאור כך שהפרסום באתרים מגיע לכל משתמש בארץ, מוקנית סמכות מקומית לכל בית משפט בארץ. ישנם מקרים בהם נוחות הדיון מצדיקה העברת התביעה לבית משפט אחר, אך במקרה דנן המרחק אינו מצדיק זאת.