א 454/07 הילה פורת נ' פ.ד פסגות סוכנות לביטוח חיים (1997) בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי חיפה, השופט גדעון גינת): התובעת, עורכת דין, כותבת ומפרסמת מאמרים מקצועיים, כתבות קצרות ותקצירי פסיקה וחקיקה בתחומי התמחותה. הנתבעת, סוכנות לביטוח פנסיוני, מפעילה את אתר האינטרנט pdpsagot.co.il, הכולל מידע בתחום עיסוקה. התובעת טענה כי הנתבעת העתיקה 173 מאמרים שהיא בעלת הזכויות בהם, שעיקרם בהצגת הדין הקיים ופרסמה אותם באתר (ללא ייחוס לתובעת). נפסק -
  • מאמרים, מעצם טיבם, הינם יצירה ספרותית בהתאם לדיני זכויות היוצרים. ההגנה מוענקת ליצירה מקורית בלבד. המאמרים נשוא התביעה עוסקים בהצגת המצב המשפטי הקיים בסוגיות הנוגעות ליחסי עובד-מעביד. הם בעיקרם תקצירי פסיקה, חקיקה והסכמים קיבוציים. לרוב, הם נטולי הבעת דעה אישית של המחבר. בנוסף, כוללים המאמרים ריכוז של הוראות חוק ו/או הלכות ביחס למצבים שונים העשויים להיווצר במקומות עבודה.
  • מידת המקוריות בכל מאמר היא שונה. אך גם המאמרים המהווים סיכום של פס"ד או תמצית חוק, עונים לדרישת המקוריות בהיותם פרי מאמץ אישי של המחבר, גם אם במידה מעטה. ייתכן שניתן לראות בחלק מהמאמרים כידיעות חדשותיות, אולם דרך הביטוי מוגנת, ככל שהיא עומדת בהגדרת המונחים "יצירה" ו"מקוריות". אופן התמצות, דרך הצגת הדברים, צורת הניסוח וברירת המילים, מהווים ביטוי מקורי בכתב של החדשות (שאינן מוגנות כשלעצמן).
  • זכויות היוצרים במאמרים, לרבות הזכות המוסרית, שייכים לתובעת ולא לחברה שהקימה ושלאחר מכן שימשה כשכירה בה. המאמרים הועתקו ופורסמו באתר האינטרנט של הנתבעת, ללא הסכמתה של התובעת וללא ציון שמה. האתר הוא אמצעי שיווקי של הנתבעת והצבת המאמרים בו נועדה לתרום לעסקיה. נוכח כמות המאמרים שהועתקה וייחוסם שלא כדין לנתבעת, אין מדובר בשימוש הוגן. יש בהעתקה משום הפרת זכות יוצרים והפרת זכותה המוסרית של התובעת.
  • בבוא בית המשפט לפסוק פיצויים, אין עליו לספור את מספר ההפרות, אלא את מספר סוגי הזכויות שנפגעו. יש להתחשב בעוצמת ההפרות, מספרן, העובדה כי מדובר בבעלת זכויות אחת ובאשמתם הברורה של המפרים. בנסיבות העניין, הפגיעה הברורה והבולטת ביותר הינה בזכות המוסרית.
  • ספק אם בנסיבות העניין נגרם נזק כלכלי ישיר. הגיליונות מהם הועתקו המאמרים הופצו ללא תשלום. אתר הנתבעת, שעיסוקה בתחום הביטוח, אינו מהווה מקור לבירורים בתחום דיני העבודה. התובעת לא טענה לנזק ישיר. נזק כלכלי עקיף, מגולם בפיצוי בגין הפגיעה בזכות המוסרית. הערך של כל אחד מהמאמרים הוא בהיותו חלק ממאגר מידע בתחום דיני העבודה. נוכח הערך העיקרי של המאמרים כמאגר, ניתן להתייחס לשרשרת ההפרות כמסכת אחת של מעשים. הנתבעים 1-2 יפצו את התובעת בסך של 200,000 ש"ח וכן שכ"ט עו"ד בסך 20,000 ש"ח.