א 867/07 הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ נ' לייני ריצ'ארד אברהם

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי חיפה, השופט גדעון גינת): תביעה כספית בגין הפרת זכויות יוצרים. הנתבע השמיע בפומבי, במכון הכושר שבבעלותו, מוסיקה מוקלטת מרדיו אינטרנטי עצמאי (אינדי), ללא הרשאת התובעת. בכך הפר את זכויות התובעת במוזיקה המוקלטת. נפסק - יש לדחות את טענת הנתבע כי השמיע אך ורק מוזיקה שלתובעת אין זכויות בה. טענה זו מהווה טענת הודאה והדחה, המביאה להיפוך נטל ההוכחה ביחס להשמעת מוסיקה ללא זכויות במכון הכושר. הנתבע לא עמד בנטל הוכחה זה ולא הביא תימוכין לטענתו. אין ספק כי היה בהשמעת המוסיקה לבאי מכון הכושר משום חלק מהשירות הניתן למשתמשים במקום. הלכה היא כי השמעה מהרדיו נחשבת כביצוע פומבי. עוד טען הנתבע כי תחנות הרדיו מהן השמיע את המוזיקה הן אינדי ולא היה לו יסוד לחשוד שיהא בהצגה משום הפרת זכויות יוצרים. הנתבע לא המחיש כיצד תחנות אלו שונות מהותית מתחנת רדיו רגילה. מאי נפקא מינה באם שירו של זמר משודר בצורה בלתי מורשית ברדיו על גלי האתר, או ברדיו באינטרנט? ההפרה נותרת הפרה של הזכויות בין כך ובין כך. ניתן צו מניעה קבוע, עד להסדרת הרשאת שימוש של התובעת להשמעת מוסיקה במכון הכושר של הנתבע. הנתבע ישלם פיצוי סטטוטורי של 10,000 ש"ח בגין כל אחת מחמש ההפרות שהוכחו ובסה"כ 50,000 ש"ח (וכן שכ"ט עו"ד בסך 10,000 ש"ח).