ת"א 27973-08-10 אבי (קסאי) בלומברג ואח' נ' יעקב חגי

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי מרכז, השופט שאול מנהיים): בקשה לפי ס' 6 לפקודת בזיון בית המשפט. המבקשים טענו כי המשיב הפר צווי מניעה זמניים, האוסרים עליו לעשות שימוש בתכנים ובתמונות של מוצרי פילאטיס, שהועתקו לכאורה מאתר האינטרנט של המבקש. המשיב, בין היתר, הכחיש כי הפר את הוראות הצווים וטען כי הצילומים באתרו לא הועתקו מאתר המבקשים. נפסק - תכלית הוראת ס' 6 לפקודת הבזיון אינה עונשית אלא אכיפתית, בכדי להביא לכך שצווי ביהמ"ש יבוצעו כלשונם. טענת המשיב לפיה המבקש אינו בעל זכות היוצרים ביצירות נשוא התביעה, אינה ראויה להישמע במסגרת תגובה לבקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט. אין בעל דין רשאי שלא לקיים במלואם צווים שניתנו כלפיו, בפרט כאשר אלו ניתנו בהסכמתו וכאשר אין הוא עושה דבר כדי לבטלם או לשנותם. המשיב הבין היטב את משמעות האיסורים הנובעים מצווי המניעה, אך החליט להפר אותם ברגל גסה, בתואנה כי לא הבינם. המשיב הפר את הצו הראשון והמשיך לשווק מוצרי פילאטיס באמצעות פרסום תמונות של מכשירים אלו ורכיביהם, אשר שיווקם נאסר עליו. המשיב הפר גם את הצו השני שניתן נגדו, באמצעות פרסום תכנים מילוליים שהועתקו כמעט מילה במילה מאתר המבקש. ביהמ"ש הביע מורת רוח קשה מהתנהלות המשיב בענין זה. המשיב המשיך לפרסם באתרו תכנים ותמונות שנאסר עליו לפרסם. טענת המשיב כי הוא נעדר יכולת העתקה וכל שעשה הוא למסור פרטים לאתר האינטרנט (והוא שאחראי על הניסוח), מוטב הייתה שלא תטען. פעולות שנעשו עבור המשיב על-ידי אחרים הן פעולות שלו והוא האחראי להן ולתוצאותיהן. מדובר בניסיון לא ראוי של המשיב לחמוק מאחריות להעתקת התכנים ולגלגלה לפתחי האתר המפרסם. המשיב יסיר את כל התמונות והתכנים המפרים. עבור כל יום איחור בהסרתם, ישלם המשיב קנס בסך 1,000 ש"ח. המשיב ישא בהוצאות הבקשה בסך 5,000 ש"ח.