פ 4226/09 מדינת ישראל - היחידה הארצית לחקירות כלכליות נ' מאג'ד מוגרבי

אולי יעניין אותך גם

(הכרעת-דין, שלום ראשון לציון, השופט רפי ארניה): בכתב האישום נטען, בין היתר, כי הנאשם גנב רכבים משטחי ישראל ולאחר מכן שוחח טלפונית עם בעלי הרכבים ודרש מהם כספים בתמורה להשבת הרכבים. ראיות התביעה התבססו בחלקן על זיהוי קולו של הנאשם בשיחות הכופר. הנאשם כפר בכך כי הוא זה שביצע את שיחות הכופר והגיש חוות דעת בעניין זה. נפסק -
  • ההגנה הביאה את חוות דעתו של מר דניאל הרפז, שהעיד כי ביצע בדיקת זיהוי קול באמצעות תוכנת מחשב ייחודית והשווה את קול הנאשם לקול שבשיחות הכופר. לפי חוות דעתו, הקול הדובר בשיחות הכופר אינו קולו של הנאשם. לדברי המומחה, מדובר בממצאים על בסיס בדיקת קול, באמצעות תוכנת קול הקרויה "מנוע זיהוי דובר". לפי הסבריו, לכל אדם יש כ- 63,000 מאפייני קול וחתימה קולית ייחודית בהתאם לוריאנטים אלה (Voice Biometric Print). 
  • על-אף עדותו המרשימה של המומחה, לא ניתן לקבלה כראיה מזכה או כראיה כלל. לא הובא כל פס"ד ישראלי או זר בו נידונה תורת ה- Voice Biometric כראייה פוזיטיבית מכרעת לכאן או לכאן ותקפותה טרם הוכרעה. כמובן שאין הדבר צריך להרתיע. מדובר בחידוש טכנולוגי וראוי שביהמ"ש יבדוק אותו ויחווה דעתו עליו. אם יימצא כי ניתן להסתמך עליו, הרי שביהמ"ש לא יירתע מכך, שכן אינו ואין הוא צריך להיות טכנופוב, אלא קשוב ופתוח לשינויים מדעיים וטכנולוגיים.
  • על-מנת שחידוש טכנולוגי יהווה ראיה קבילה ובת סמכא, הוא צריך להיבדק על-ידי ביהמ"ש בכלים הראייתיים שנקבעו לעניין הכרה בחידושים מדעיים. חוות דעתו של הרפז אינה עומדת ב"מבחני אש" אלה. הרפז הוא רק המשתמש בתוכנה. הוא לא מי שהגה, פיתח ויצר אותה. הוא גם אינו מדען היכול להעיד על תורת ה- Voice Biometric. עדותו היא עדות של המשתמש בלבד, על כך שהשתמש בתוכנה לפי הוראות היצרן וזו הפיקה תוצאות. ככזו, היא למעשה עדות מפי השמועה.
  • מדובר בחידוש מדעי מוחלט, ללא כל ניסיון משפטי קודם, בוודאי בשיטתנו המשפטית. לא הובאה כל ראיה מדעית מוכחת מאת המדען ו/או יצרן התוכנה באשר לוודאות ואמינות תורת ה- Voice Biometric או יישום התורה באופן אמין על-ידי התוכנה. לא ניתן לבסס ממצאי עובדה כלשהם באשר לזיהוי קולו של הנאשם בהתאם לראיות ההגנה.