ה"ת 8405-09-10 ארקדי גליקסברג נ' מדינת ישראל

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום קריות, השופטת טל תדמור-זמיר): בקשה להחזרת תפוסים שנתפסו בעסקו של המבקש, לרבות מארזי מחשבים וציוד מחשב אחר. נפסק - התפיסה נערכה במסגרת חיפוש שהתבצע לפי צו של שופט ולכן תנאיו של סעיף 235 לחוק העונשין (המתיר לשוטר לתפוס כל דבר ששימש לעריכת משחקים אסורים) לא חלים. מדו"ח החיפוש עולה כי החיפוש בוצע שלא בנוכחות 2 עדים לפי בקשת מחזיק המקום ולפיכך מילאה המשטרה את הוראות החוק. המבקש טען כי חלפו 30 ימים מיום תפיסת המחשב ולכן, לפי ס' 32(ב1) לפקודת סדר הדין הפלילי, יש להחזיר את המחשב לידי המבקש. אין לקבל את פרשנות המבקש לפיה על צו החיפוש להתיר באופן מפורש תפיסתו של מחשב ומשלא צוין כך הרי שהחיפוש אינו חוקי. במקרה דנן, מאז תפיסת המחשב לא פנתה המשטרה לביהמ"ש ולא ביקשה את הארכת תקופת תפיסתו. לפיכך, המסקנה היא כי המשטרה מחזיקה במחשב שלא בסמכות ושלא כדין. המשיבה תחזיר לידי המבקש את מסכי המחשב ומארזי המחשב וזאת לאחר מחיקת ו/או הוצאת כל תוכנה שיש בה כדי לשמש למשחקים אסורים, כולל פרמוט המחשבים למטרה זו.