א 1711/08 קדים (הדרכה) בע"מ נ' אלי מולה - פרחי ליאת ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי תל-אביב, השופט מאיר יפרח): הצדדים משתמשים בביטוי "זר מתוק" לצרכים מסחריים, בין אם לתיאור מוצריהם ובין אם כשם העסק, לרבות ברשת האינטרנט. לטענת התובעת, מסורה לה הזכות הייחודית לשימוש בכינוי זה, הואיל ונוצר על-ידה והואיל והציבור מזהה בינה (ומוצריה) לבין כינוי זה. מנגד, טענו הנתבעים כי לתובעת אין מונופולין בכינוי, בהיותו ב"נחלת הכלל" או לחילופין, הואיל והתובעת לא רכשה בו זכויות. נפסק - התובעת לא הוכיחה כי עובר לכניסתו של הנתבע 1 לתחום, צבר הכינוי "זר מתוק" מוניטין, אשר בגינו קישר הציבור בין כינוי זה לבין התובעת ומוצריה. רכישת שם המתחם zermatok.co.il בשנת 2003 אינה מצביעה על עיסוק באותה עת בתחום הרלבנטי ואינה יכולה לבסס היווצרות מוניטין. המונח "זר מתוק" הוא, לכל היותר, בעל משמעות תיאורית. לא הוכח כי רכש משמעות משנית, בתודעת הצרכנים בכח, כשמו של בית עסק, או של מוצר המזוהה באופן מובהק ובלעדי עם התובעת. במונח נעשה שימוש גורף הן מצד הלקוחות והן מצד העוסקים בתחום. אין לתובעת עדיפות מיוחדת בשימוש במונח. אין מקום להפקיע את הכינוי מרשות הרבים ולייחד את השימוש בו לתובעת בלבד. התובעת לא קנתה זכות קניינית הראויה להגנה במונח זה. בין היתר, נדחתה טענת התובעת ביחס לעוולת התערבות בלתי הוגנת, לאחר שטענה כי הנתבעים משתמשים במונח "זר מתוק" בחלק משמות אתרי האינטרנט שלהם. התביעה נדחתה.