ת"א 2242-09-10 קלינמן נ' אלזם ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום ראשון לציון, השופט יחזקאל קינר): בקשה למתן צו מניעה זמני, האוסר על המשיבים לפרסם כל פרסום פוגע ביחס למבקש וכן להורות למשיב 1 להסיר את הפרסום מאתר המשיבה 3. נפסק - הפרסום הפוגע הופיע ועדיין מופיע באתר המשיבה 3. באתר המשיבה 2 הופיע קישור שהוביל לפרסום באתר המשיבה 3. עם קבלת הודעה על-כך, הסירה המשיבה 2 את הקישור מיידית. לפיכך, לא היה מקום ליתן צו בעניין המשיבה 2. מחקירת הצדדים עולה כי למבקש ולמשיב 1 רקע משותף מסוים. לטענת המבקש, ברור כי המשיב 1 ביצע את הפרסום הפוגע על רקע זה. המשיב 1 הכחיש כל קשר לפרסום. מדובר בפרסום פוגע במיוחד, שיש מקום ליתן צווים להסרתו. בשלב זה של הדיון בבקשה לסעד זמני, לא הצליח המבקש להרים את הנטל הנדרש להוכיח כי המשיב 1 הוא העומד מאחורי הפרסום. לפיכך, הבקשה נגד המשיב 1 נדחית. ביחס למשיב 3, המבקש טרם הצליח לברר את זהותו של מפעיל אתר האינטרנט בו מבוצע הפרסום, על-כן לא ניתן לתת צו נגד מי שפרטיו אינם ידועים.