א 21685/07 דטהפקס בע"מ נ' לשכת רואי החשבון בישראל

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום תל-אביב, השופט חגי ברנר): תביעת פיצויים בגין הפרת זכויות יוצרים. התובעת היא מנהלת אתר האינטרנט "דטהפקס", המספק מידע בתחום יחסי העבודה, השכר והחישובים. זכויות היוצרים בתכני האתר מסורים לתובעת. הנתבעת היא גוף המאגד אלפי רו"ח בישראל ומופקד על קידום רמתם המקצועית. לטענת התובעת, במסגרת בחינת הסמכה לחשבי שכר, העתיקה הנתבעת 10 שאלות שנוסחו על-ידה ופורסמו באתר במופעים שונים. נפסק - ברור כי ישנה העתקה של עשר השאלות שבמחלוקת. משמיעת הראיות התחוור כי יועץ המס שנשכר על-ידי הנתבעת לחבר את השאלות, העתיק את השאלות שבמחלוקת ולא היה מחברן הראשון. אותו יועץ אף היה מנוי לאתר התובעת והייתה לו גישה חופשית לתכניו. בכל אחת מהשאלות שבמחלוקת קיימת יצירתיות ומקוריות בדרגה כזו או אחרת ולכן אין לקבל את טענת הנתבעת כי השאלות אינן יצירות ספרותיות הראויות להגנה. הנתבעת אף מושתקת מלטעון טענה זו, משום שהתיימרה לשמור לעצמה את זכות היוצרים בשאלון הבחינה. הלשכה ידעה או היתה צריכה לדעת כי השאלון שנמסר לה מוגן בזכות יוצרים של מחבר השאלות ואם סברה בטעות כי המחבר הוא היועץ ששכרה, או שזכות היוצרים נתונה לה עצמה, אין בכך כדי להגן עליה מפני הפרת זכות היוצרים של המחבר האמיתי. ללשכה לא עומדת הגנת השימוש ההוגן. הלשכה אינה מוסד חינוך והשימוש אינו הוגן משום שהוא נושא אופי מסחרי. לא ניתן לראות בעצם פרסום השאלות באתר משום הרשאה משתמעת להעתקת השאלות לצרכים מסחריים. לצורך חישוב הפיצוי הסטטוטורי לו זכאית התובעת, יש לראות במעשי הלשכה משום הפרה אחת בלבד. הנתבעת תשלם פיצוי בסך 40,000 ש"ח, מתוכו 20,000 בגין פגיעה בזכות הכלכלית ו- 20,000 בגין הפרת הזכות המוסרית (וכן הוצאות משפט בסך 1,500 ש"ח ושכ"ט עו"ד בשיעור של 20,000 ש"ח).