פר"ק 1651-08 אליעזר זילבר ואח' נ' בנק הפועלים ואח'

(החלטה, מחוזי ת"א, השופטת דניה קרת-מאיר): בקשה להורות כי זכויות הקניין הרוחני הגלומות בשם "משרדיה", בשם המתחם misradia.co.il ובאתר האינטרנט שפעל תחתיו הן בבעלות המבקשים ולא בבעלות חברת משרדיה שווק ואספקה בע"מ, שהייתה בהליכי פירוק זמני בעת הגשת הבקשה. נפסק - בעת שנערך השעבוד הצף, לא נאמר על-ידי המבקשים דבר שהיה בו כדי להצביע על כך שנכסי החברה ששועבדו לבנק אינם כוללים את אותו קניין רוחני. יש לקבל את דברי עדי הבנק, לפיהם הועברה פעילות העסק לחברה, כי הוצג בפניהם מצג חד-משמעי לפיו מועברת הפעילות לחברה וכי על סמך אותה פעילות, על בסיס קיומו של האתר ופלטפורמת המסחר באינטרנט, ניתן המימון והאשראי הן עבור ניהול החברה והן עבור פיתוח האתר. להבטחת פרעון התחייבויות החברה ניתן על-ידה שעבוד צף על כל נכסיה, כולל אתר האינטרנט וכל הזכויות הקנייניות בו, אשר היוו את לב ליבה של פעילות החברה. הבקשה נדחתה (ההחלטה - באדיבות המאגר המשפטי נבו).