החלטת פטור מאישור הסדר כובל: ידיעות אינטרנט (שותפות רשומה) ויורם לימודים בע"מ

(החלטה, הממונה על הגבלים עסקיים): בקשה לפי ס' 14 לחוק ההגבלים העסקיים, למתן פטור מן החובה לקבל את אישור ביה"ד להגבלים עסקיים להסדר בין ידיעות אינטרנט (שותפות רשומה) ויורם לימודים בע"מ. עניין ההסדר בשיתוף תכנים בתחום הלימודים באינטרנט, במסגרת מדור לימודים שיוקם באתר Ynet ויתבסס בעיקרו על התכנים המוצעים באתר יורם. נפסק - הכבילות שבהסדר אינה פוגעת פגיעה של ממש בתחרות בשווקים המושפעים ממנו. עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינה נחוצה למימוש עיקרו. הזיקה הנוצרת בין וואלה, דרך יורם, ל-Ynet, אינה מעלה חשש ליצירת תיאום בין הפורטלים. לא קיים חשש שמא היעדר קישורים בוואלה ו- Ynet לאתרי לימודים, זולת יורם, יביא להצרת תחום פעילותם.