א 6007/07 מנשה אזרד נ' בכור שרבט

(החלטה, שלום נצרת, השופט שכיב סרחאן): בקשה להתיר את גביית עדותו של עד מטעם המבקש, המתגורר בעזה, באמצעות טלוויזיה במעגל סגור או תקשורת אינטרנט, לנוכח הגבלת כניסתם של תושבי הרצועה לשטח ישראל. נפסק - ביהמ"ש מוסמך להורות על מתן עדות בהיוועדות חזותית, בין אם לפי ס' 13(א) לפקודת הראיות ובין אם לפי תקנה 15 לתקנות עזרה משפטית בין מדינות. ביהמ"ש הכיר לא אחת בטעמים ומקרים מוצדקים שמנעו הגעה לישראל לצורך מתן עדות. שיקולי ביהמ"ש הם: תום לב המבקש, רלבנטיות העדות והסיבה המונעת את הגעת העד לישראל. אין להתיר את שמיעת העד באמצעות היוועדות חזותית. אין מדובר בעדות מהותית בתיק והמבקש לא פעל במשך חודשים רבים על-מנת לאפשר את העדות. הבקשה נדחתה.