א 1191/09 דן פורגס נ' ד"ר דוד סיון

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ירושלים, השופט ארנון דראל): תביעה לפיצוי בגין הפרת זכויות יוצרים. התובע הוא צלם מקצועי. לטענתו, פרסם הנתבע צילום של רה"מ שהתובע הוא בעל הזכויות בו, כשהציב אותו במאמר שטען לאתר האינטרנט "ארץ הצבי". הנתבע אישר את השימוש בצילום, אותו העתיק מאתר בית הספר הגליל המערבי, אך העלה מספר טענות הגנה. כאשר נתבקש, הסיר הנתבע את הצילום מהמאמר. נפסק - התובע עמד בנטל להראות כי הוא בעל הזכויות בצילום. לנתבע לא עומדת הגנת הטיפול ההוגן ביצירה, הואיל וספק אם העתקת הצילום ושילובו במאמר, היא פעולה שנעשתה לאחת המטרות המנויות בהגנה זו. מכל מקום, אי כיבוד הזכות המוסרית של התובע שולל את היכולת ליהנות מהגנה זו. התנהלות הנתבע שוללת את יכולתו לטעון לתום לב והגינות השימוש שנעשה. הנתבע היה מודע לאפשרות קיומה של זכות יוצרים בצילום, התעלם מאזהרה שהייתה לצד הצילום ונמנע מלנקוט בצעד המינימאלי המתבקש והוא פנייה לאתר ממנו העתיק את הצילום בכדי לברר את נושא זכויות היוצרים. הנתבע ישלם לתובע פיצוי ללא הוכחת נזק בסך 10,000 ש"ח וכן 2,000 ש"ח בגין הפרת זכותו המוסרית.