א 1074/05 מעריב הוצאת מודיעין בע"מ נ' אול יו ניד בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי תל-אביב, השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן): תביעה בגין העתקת מודעות דרושים שפרסמה התובעת בעיתון מעריב ובאתר NRG, אל אתר האינטרנט Alljobs שמפעילה הנתבעת. הנתבעת אינה מעתיקה את נוסח המודעות, אלא עושה שימוש בפרטי המידע הגולמי. ביום 3.3.2005 דחה ביהמ"ש את בקשת התובעת לצו מניעה זמני [בש"א 2018/05]. בקשת רשות ערעור שהגישה התובעת על החלטה זו נדחתה על-ידי ביהמ"ש העליון ביום 7.5.2006 [רע"א 2516/05]. בהליך העיקרי, ויתרה התובעת על העילה מכוח דיני זכויות היוצרים וטענה כי מעשי הנתבעים מהווים עשיית עושר ולא במשפט, גניבת עין והפרה של תנאי השימוש באתר NRG. התביעה נדחתה. נפסק -
  • יש לנקוט משנה זהירות בקביעה כי דיני עשיית עושר חלים בהקשרים בהם נקבע כי דיני הקניין הרוחני אינם חלים, היינו, אין מקום לפגיעה בנחלת הכלל. הענקת סעד למעריב והגנה על המידע הכלול במודעות הדרושים אינה משרתת את האינטרס הציבורי.
  • ראשית, המידע שמפרסמת מעריב במסגרת "לוח הדרושים" הוא מידע שהבעלות בו הייתה ונותרה של מזמין הפרסום. שימוש הנתבעת במידע ופרסומו בפלטפורמה נוספת משל עצמה, לא רק שלא יפגע במעביד שהזמין את הפרסום, אלא ישרת את האינטרס של אותו מזמין בכך שיזכה לפרסום נוסף.
  • שנית, המידע הגולמי במודעות הפרסום אינו מצוי בתחום דיני זכויות היוצרים. אין מדובר בתנאים טכניים לביסוס קניין רוחני, אלא בהכרעה ערכית כי אין לפגוע בנחלת הכלל אלא במקרים בהם לפגיעה כזו יש ערך חברתי. הענקת הגנה לאותו מידע, במסגרת דיני עשיית עושר, תביא לאותה פגיעה בנחלת הכלל, לא תשרת את האינטרס הכלל חברתי ואולי אף תפגע בו.
  • דיני זכויות היוצרים שוללים במפורש הגנה על המידע בו עסקינן, קרי על עובדות ונתונים, להבדיל מדרך הביטוי שלהם. מבחינת דיני הקניין הרוחני עולה כי מדובר בהסדר שלילי של ממש. היינו, באיזון בין נחלת הכלל להגנה על יוצרים, הוציאו דיני זכויות יוצרים מידע כמו זה הנדון במקרה זה.
  • מעשי הנתבעת אינם מפרים באופן בוטה ובחוסר תום לב את כללי התחרות ההוגנת. עידן האינטרנט הביא עמו אפשרויות אחרות לפרסום מודעות. למעשה, קביעה כי פעולות הנתבעת מהוות התעשרות בלתי צודקת, תמנע באופן מעשי אפשרויות פרסום חילופיות ותגן על העיתונות הכתובה והמודל העסקי הישן. לא זו מטרתם של דיני עשיית עושר, לא זה תפקידו של בית המשפט.
  • מעריב ו- Alljobs מבוססים על מודלים עסקיים שונים וקהל יעד שונה.דיני עשיית עושר אינם אמורים להעדיף מודל כלכלי אחד על משנהו. לא מתקיימת תחרות ישירה בין מעריב לנתבעת. מדובר בפלטפורמות פרסום שונות ואין מניעה לשימוש בשתי הפלטפורמות במקביל.
  • באשר לתניות החוזיות המופיעות בעיתון מעריב ובאתר NRG, האוסרות על העתקת תכנים - תניות אלה מניחות קיומה של זכות יוצרים במידע המופיע בעיתון או באתר. תוכן מודעות הדרושים אינו חוסה תחת הגנת דיני זכויות היוצרים, על-כן התניות הנ"ל, ככל שהן מתייחסות למידע הגולמי הכלול במודעות, אינן מחייבות. הואיל ואין זכויות יוצרים בתוכן המודעות, אין בתנאי השימוש כדי להצמיח זכות כלשהי למעריב.