א 2703/07 גומבינר אריה נ' אופיר טורס בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי תל-אביב, השופט יהודה פרגו): בקשה לאישור תובענה ייצוגית. לטענת המבקש, המשיבה הטעתה את לקוחותיה בניגוד לחוק הגנת הצרכן, בכך שפרסמה פרסום מטעה שאינו מציג את "המחיר הכולל" של חבילות הנופש שהיא משווקת. לדבריו, המשיבה נמנעה מלכלול בפרסומיה באינטרנט תשלום נוסף בסך 18 דולר לנוסע, בגין הטיפול בחבילות נופש שהוזמנו באמצעות הרשת. המשיבה טענה כי הפרסום היה כדין וכי למבקש אין עילת תביעה אישית. נפסק - תביעת המבקש אינה עומדת בקריטריונים המאפשרים לו להגיש תובענה ייצוגית בשם ה"קבוצה" אותה הוא ביקש לייצג. למבקש אין עילת תביעה אישית. המבקש הזמין, באמצעות הטלפון, חבילת נופש שונה מחבילת הנופש שפורסמה באתר המשיבה. הפרסום באתר האינטרנט לא הפר את הוראות חוק הגנת הצרכן. הפרסום לא גרם לנזק למי מהלקוחות אשר הסתמך עליו והזמין באמצעות האינטרנט את חבילת הנופש שהוזמנה. המבקש אינו נמנה ואינו יכול לייצג את ה"קבוצה" אשר הסתמכה על הפרסום והזמינה באמצעות האינטרנט את חבילת הנופש שפורסמה. פרטים מהותיים, לרבות ה"תנאים והגבלות", אינם יכולים להיות מפורטים בעמוד השער. אלו מופיעים בעמודים אחרים של הפרסום, אליהם מופנה הלקוח דרך קישורית המופיעה בכל אחד מעמודי הפרסום. אין זה מקובל לעיין רק בעמוד השער ולא לקרוא את שאר עמודי הפרסום. מי שלא עיין בכל עמודי הפרסום אלא רק בעמוד השער, אינו יכול לטעון כי הפרסום בעמוד זה מטעה.