א 2349/04 נינה אוחנה ואח' נ' Merck Sharp & Dohme (Israel 1996) Ltd ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי תל-אביב, השופטת ד"ר דרורה פלפל): בקשה להורות על גביית עדויות בהיוועדות חזותית, באמצעות מערכת טלוויזיה סגורה (Video Conference), לפי תק' 15 לתקנות עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ט-1999. עניין ההליך בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבות, ביחס לייצור ושיווק התכשיר VIOXX. נפסק - שני העדים שעדותם נתבקשה אינם עובדים עוד אצל מי מהמשיבות והם אינם מוכנים להעיד, בין באמצעות כינוס וידאו ובין בכל אמצעי אחר. ביהמ"ש יזדקק לכח הכפיה של מדינת הלאום שלהם למטרה זו ולכן הדרך היחידה להעדתם היא פעולה משפטית מכח ס' 47 לחוק עזרה משפטית בין מדינות. ניתן להפנות, באמצעות היועמ"ש, בקשה לחיקור דין לגבי אותם עדים לממשלת ארה"ב, בה הם מתגוררים. האם יש מקור שחיקור הדין ייעשה באמצעות כינוס וידאו? לאחר הפעלת ס' 47, יש לשקול מהי דרך גביית העדות המועדפת ותנאיה. בניגוד לפרקטיקה ולפסיקה בעניין ס' 13 לפקודת הראיות, הטעמים להתרת גביית העדות בדרך זו צריכים להיות שונים. אין לומר שזוהי השיטה המועדפת על העד, כבעניין ס' 13, אלא כי זו השיטה המועדפת על בית המשפט, כדי שיוכל לראות את העד והתנהלותו ואולי אף להציג לו שאלות. הדבר אפשרי רק באמצעות כינוס וידאו. תום ליבו של העד ונסיבות אי-הגעתו ארצה אינם רלבנטיים. היועץ המשפטי לממשלה יגיש בקשה לרשויות בארה"ב לגביית העדות באמצעות כינוס וידאו.