א 2170/09 קורל תל בע"מ נ' לוחות מקוונים בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי תל-אביב, השופטת רות רונן): בקשה לסילוק התביעה על הסף. הנתבעת היא מפעילת הלוח המקוון "יד 2". התובעת היא מפעילת האתר "זה וזה", המרכז מודעות מאתרי לוחות שונים, לרבות אתר הנתבעת. לטענת התובעת, הנתבעת מנצלת את מעמדה כמונופולין בשוק הלוחות המקוונים בישראל, באופן הפוגע בציבור הצרכנים ומפחית התחרות, בין היתר לאור הוראה בתקנון הנתבעת המעבירה את זכויות היוצרים במודעות המפרסמים לידי הנתבעת. הנתבעת טענה כי יש לסלק את התביעה על הסף, הואיל והיא אינה מגלה עילה, משום שטענות התובעת מתייחסות ליחסים שבין הנתבעת לציבור המפרסמים באתר. נפסק - לטענת התובעת, היא נפגעה מהטעיית הצרכן על-ידי הנתבעת. השאלות האם הנתבעת הטעתה את צרכניה והאם התובעת נפגעה מהטעייה, הן שאלות עובדתיות אשר טרם הגיע העת לבחון אותן. אם התובעת תעמוד בנטל ותוכיח כי היא עצמה נפגעה מתנאי התקנון, שהם מטעים לגישתה, תעמוד לה עילת תביעה. שאלת חוקיותו של התנאי בתקנון הנתבעת, המעביר את הבעלות בזכויות הקניין במודעות המפורסמות באתר הנתבעת לידיה, היא שאלה שמן הראוי לדון בה במסגרת התביעה עצמה. התובעת טענה כי התניה האוסרת על ציבור המפרסמים לעשות שימוש במודעות באתר, היא תניה מקפחת בחוזה אחיד. תקיפת תנאי מקפח בבית המשפט מוגבלת להליך המתנהל בין ספק ללקוח. מאחר והתובעת אינה לקוח של הנתבעת, אין לה זכות עמידה בהליך כאמור, לפיכך יש למחוק עילה זו. לא ניתן בשלב זה להכריע בשאלת היותה של הנתבעת מונופולין בשוק לוחות המודעות באינטרנט.