א 2322/07 איסטלקום בע"מ ואח' נ' Nokia Corporation

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי תל-אביב, השופטת אסתר נחליאלי חיאט): בקשה לחייב את המשיבה להוסיף על תשובותיה לשאלון. נפסק - אין די בתשובת המשיבה בשאלון, שניתן למצוא את התשובה לשאלה באתר האינטרנט שלה. חלק מהליך גילוי המסמכים ומענה לשאלון, הוא הצגת פרטים נדרשים בדרך של תצהיר, על כל המשתמע מכך ולצורך הוכחת הדברים בהמשך ההליך. יש לחייב את המשיבה להשיב לשאלה, גם אם ניתן היה לאתר תשובה זו בנקל באתר האינטרנט שלה.