א 10560/08 אמנון שוחט נ' חיים שמש ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ת"א, השופטת שושנה אלמגור): התובע, צלם חובב, הגיע למופע של האמנים אסף אמדורסקי (הנתבע 4) וקרני פוסטל, שנערך בתיאטרון "תמונע" וצילם בו צילומים רבים. התובע שלח לתיאטרון, בדוא"ל, כ-30 מצילומיו. בהסכמת התובע, בכפוף לתיאום עמו טרם השימוש בצילומים, הועברו הצילומים לנתבעת 2, המייצגת את אמדורסקי. התובע טען כי הנתבעים הפרו את זכויותיו ב-10 צילומים לכל הפחות, כאשר טענו אותם לאתר אמדורסקי באינטרנט ולאתר MySpace, ללא רשותו ומבלי שניתן לו קרדיט. מנגד, תבע אמדורסקי את התובע בגין פגיעה בפרטיותו, לאחר שצילם אותו במופע ללא הרשאה. נפסק -
  • הוכח כי עשרת התצלומים שבגינם תבע התובע, הוצגו באתר MySpace ושחלקם, לפחות, הוצג גם באתר אמדורסקי. בשני המקרים, הופיעו התמונות באתרים כששם התובע אינו נזכר לצידם כשם הצלם. אין עוררין כי התובע הוא שצילם את הצילומים וכי אלו מוגנים כ"יצירה אמנותית" לפי הוראות חוק זכות יוצרים, 1911.
  • לבעל זכות היוצרים שמורה הזכות להעתיק את יצירתו, לפרסם אותה או לנצלה בדרך אחרת וכן להתנות את השימוש בזכות. בהודעת הדוא"ל ששלח לתיאטרון, הסכים התובע להעברת הצילומים אל הנתבעת 2 ובלבד שכל שימוש בהם יתואם עמו. אף אם התיר התובע לפרסם את התמונות נשוא התביעה, הייתה הרשאה זו מותנית בכך שינתן לו קרדיט. ברם, התצלומים פורסמו כשהם חפים מקרדיט.
  • לכאורה, בתביעה זו מדובר בהפרת זכות יוצרים בעשר יצירות שונות. בפסיקה, הכיר ביהמ"ש בהשמעה של יצירות מוזיקליות שונות, מאת מחברים שונים, כהפרה אחת, מאחר שכולן הושמעו ברצף במסגרת אירוע אחד. החלת פסיקה זו על נסיבות המקרה דנן נראית מוצדקת. הצילומים נשוא התביעה נוצרו במופע אחד והוצגו במרשתת בשני מועדים: פעם ראשונה ב-2005 ונוספת ב-2007. עניין לנו בשתי סדרות פרסומים של סדרת תצלומים שנוצרה בהזדמנות בודדת.
  • בנסיבות העניין, ראוי לפסוק לתובע פיצוי בסך כולל של 20,000 ש"ח בעד הפרת זכויות היוצרים בשתי הזדמנויות שונות. בנוסף, יש לפצות את התובע ב-10,000 ש"ח בגין הפרת זכותו המוסרית. באשר לתביעה שכנגד, ביכר אמדורסקי, שהוא ידוען, לפרסם בעצמו את צילומי התובע, שהצילום הוא תחביבו וממילא לא הוכח כי עשה שימוש מסחרי בתמונותיו או בשמו של אמדורסקי כדי להרוויח. התביעה שכנגד נדחית.