פ 3807/09 מדינת ישראל נ' אלכסנדר פפיסמלוב ואח'

(הכרעת-דין, שלום ראשון לציון, השופט ארז יקואל): במהלך חיפוש בבית הנאשם 1, נמצא מחשב פעיל על קבציו, תוכנת "פוטושופ", חותמים ואמצעי עזר לזיוף, ששימשו לכאורה לזיוף מסמכים רשמיים של המדינה. הנאשם אף החזיק תוכנה ובה פרטים אישיים של כל תושבי המדינה. המאשימה טענה כי הנאשם ניהל מעבדה לזיוף מסמכים רשמיים. הנאשם טען מנגד להיעדר קשר לראיות שנתפסו וכן כי קבצי המחשב שנתפסו במחשבו אינם "מסמך" לצורך עבירת הזיוף. לנאשמים מיוחסות עבירות שונות, לרבות עבירות על חוק המחשבים וחוק הגנת הפרטיות. נפסק -
  • יש להרשיע את הנאשמים בעבירות המיוחסות להם בכתב האישום. המאשימה עמדה בנטל החל עליה והוכיחה מעבר לכל ספק סביר כי הנאשמים ביצעו את העבירות המיוחסות להם. הקבצים הכוללים מסמכים רשמיים מזויפים, באים בגדרו של "מסמך", כלשון סעיף 414 לחוק העונשין. הנאשם זייף מסמכים רשמיים, בריבוי מופעים ובנסיבות מחמירות, ביצירת ובשינוי תבניות מזויפות שונות של מסמכים רשמיים על-גבי קבצי המחשב.
  • ידו הבלעדית של הנאשם הייתה ביצירת הקבצים שכללו מסמכים רשמיים מזויפים רבים והמחשב עליו נמצאו הקבצים המפלילים ובו השתמש ליצירתם, היה בשליטתו הבלעדית. עוד נמצאה במחשב תוכנה מסוג "פוטושופ", שנעשה בה שימוש ליצירת מסמכים רשמיים מזויפים.
  • בעידן הטכנולוגי הנוכחי, פרשנות תכליתית של משמעות המונחים "מסמך" ו"בכתב" כהוראות הדין, מובילה לקביעה לפיה קבצי מחשב שעליהם תבניות של מסמכים רשמיים, נחשבים כ"מסמך" לצורך הרשעת הנאשם בזיופם. לא נגרע כוחם של אלו מלשמש כראייה, רק משום שנותרו בעולם הווירטואלי ולא עברו לזה המוחשי. אל לו ל"מסמך" הנופל לגדרה של "תעודה בכתב" להיות מפורש באופן מצומצם, המונע כל שאינו כתב במובנו הישן, מלהיכנס לגבולות הרחבים של לשון סעיף 414. ראויה לו לקובץ מחשב ההתייחסות כאל "אמצעי אחר", שבכוחו לשמש כראייה.
  • הנאשם לא הסתפק ביצירת מסד ממוחשב של נתונים, אלא יצר תבניות מושלמות של המסמכים המזויפים. אין בלחיצה פשוטה על מקש "הדפס" במחשב וניילון המסמכים הרשמיים כדי להשלים את עבירת הזיוף, שמהותה הושלמה בעיצוב תבניות המסמכים הרשמיים במחשב, כנפלאות תוכנת ה"פוטושופ". משתעשיית הזיוף הנרחבת מטעם הנאשם נעשתה בתוככי המחשב ומשנמצאה מהותם השקרית של המסמכים הרשמיים בקבצים, השלים הנאשם את זיופם.
  • ההתפתחות הטכנולוגית מחייבת התייחסות דינאמית ועוקבת של המשפט, על-מנת שלא יחטא בקפיאה על שמריו. בעידן הטכנולוגי הנוכחי, המחשב הוא חזות הכל, עולם ומלואו יכול וימצא ברכיב זעיר ומסמכים רשמיים ניתנים אף הם לסריקה ממוחשבת ולאו דווקא בהקשרים של חציית גבולות או בחירות.
  • המאשימה הוכיחה את החזקת ושליטת הנאשם במאגר המידע שנמצא בתוכנה שבדיסק הקשיח של המחשב. על הנאשם חל הנטל להוכיח כי הוא לא החזיק במאגר המידע, או כי החזיק בו כדין והוא לא עמד בו. מדובר במאגר מידע, משיש בו אוסף נתוני מידע שהוחזק באמצעי מגנטי ושיועד על-ידי הנאשם לעיבוד ממוחשב, תוך פגיעה בפרטיות האזרחים הנזכרים בו. בעובדה כי מדובר בפרטים הזמינים ברשת האינטרנט, אין ליצר לנאשם זכות החזקה ושימוש בנתונים אישיים ופרטיים בניגוד לדרישות הדין.