א 2164/07 אביב בושינסקי נ' גיא לשם ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ראשון לציון, השופט יחזקאל קינר): תביעת לשון הרע בגין כתבה שהתפרסמה באתר האינטרנט TheMarker. הנתבע 1 הוא מחבר הכתבה והנתבעת 2 היא בעלת האתר. התובע טען כי בכתבה כלולות עובדות שקריות ושגויות, שנכתבו בניסיון מכוון לבזותו ולהשפילו. הנתבעים טענו כי בכתבה לא גלומה כל פגיעה בתובע. נפסק - האמור בחלק מהפרסומים בכתבה נשוא התביעה יש בהם כדי להוות לשון הרע כלפי התובע. בעיני הקורא הסביר, יש בפרסום כדי להשפיל את התובע, לבזותו ואף לפגוע בעסקיו ובמשלח ידו. לנתבעים לא עומדות ההגנות לפי החוק. הנתבעים ישלמו לתובע פיצוי בסך 25,000 ש"ח. התובע אף עתר לכך שביהמ"ש יורה על הסרת הכתבה מארכיון הנתבעת 2 ויאסור על הפצתה בפועל של הכתבה. גם כאשר נתקבלו רק חלק מטענות התובע, יש להיעתר לבקשתו. הטעם לכך הוא שביהמ"ש לא ישכתב היום את הכתבה. בנוסף, הנתבעת 2 נמנעה במשך שנים לבצע את התיקונים המתבקשים בכתבה, דהיינו הסרת הקטעים הפוגעים והבלתי נכונים המהווים לשון הרע. כל אותו זמן הוסיפו הם להתפרסם באינטרנט והקשת שם התובע הובילה לכתבה, כאחת התוצאות הראשונות. בכך שונה המצב, בעידן האינטרנט, מפרסום בעיתון, שכן הפרסום באינטרנט שריר וקיים וניתן אליו בנקל גם לאורך זמן. גם התנהגות זו של הנתבעת 2 מצדיקה הסרת הכתבה במלואה.