ת"ק 3043/09 גבעון נ' תימור

(פסק-דין, בית המשפט לתביעות קטנות ירושלים, השופט אברהם טננבוים): התובע קיבל בדואר-אלקטרוני הזמנה למסיבה, שכותרתה "בנות חינם וסושי גם". בגוף ההזמנה היה קישור לפרסום באתר הרשת החברתית facebook, במסגרתו נכתב כי לבנות שיירשמו באתר תותר כניסה בחינם למסיבה. הפרסום נשלח לתובע על-ידי הנתבע, שהינו מארגן מסיבות ומנהל אתר אינטרנט. לטענת התובע, מדובר בפרסום מפלה ונקיטת אפליה פסולה, שאינה כדין, למסיבות התובע. נפסק - חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000, חל על הנתבע ועליו ליישמו במסגרת המסיבות שהוא מארגן. התובע לא הוכיח כי הופלה על-ידי הנתבע, או השתתף במסיבותיו. הסעיף הרלבנטי הוא ס' 4 לחוק, העוסק בפרסום שתוכנו מפלה. מדובר בפרסום המפלה במפורש על רקע מין. הנתבע ישלם לתובע פיצוי בסך 1,500 ש"ח.