בג"ץ 7290/07 דטה חוק ומשפט בע"מ נ' הנהלת בתי המשפט ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, בית המשפט העליון, השופטים רובינשטיין, ג'ובראן ופוגלמן): העותרת דרשה להורות להנהלת בתי המשפט לנקוט בהליכים משפטיים נגד נבו הוצאה לאור בע"מ, על-מנת לאכוף את זכויות המדינה בעיבודים ממוחשבים המופיעים באתר האינטרנט של נבו, בתצורה זהה לזו בה התפרסמו פסקי הדין בחוברות הפד"י. נפסק - המשיבה, שהינה רשות שלטונית, חייבת לנהוג בסבירות, בהגינות ובשוויון. כך בהפעלת סמכויותיה בכלל ובהעמדת פסקי דין לרשות הציבור בפרט. אין מקום להתערב בהחלטת המשיבה. לרשות מוקנה שיקול דעת רחב בשאלה אם יש מקום לנקוט בהליך אזרחי ובאיזו נקודת זמן. על רקע השיקולים אותם פירטה המשיבה, אין לקבוע כי החלטתה חרגה ממתחם הסבירות. העתירה נדחתה.